Bir Hayat Üç Dönem
Anılar - Tanıklıklar

2000’lerde İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği başkanlığını yapan Gençay Gürsoy, Bir Hayat Üç Dönem’de sadece bir nöroloji profesörünün anılarını değil, sosyalist siyaset içinde üniversite yıllarından beri yer almış bir mücadele insanının Oltu’da başlayıp, Kars’da, İstanbul’da ve bir dönem Avrupa’da devam eden yaşamından gözlemlerini canlı bir dille aktarıyor. Toplumsal gelişmelerin darbelerle kesintiye uğrayan dönemlerini ele alıyor. Yakından tanıma fırsatını bulduğu bazı şahsiyetlerle ilgili tanıklıklarını sunuyor.

2000’lerde İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği başkanlığını yapan Gençay Gürsoy, Bir Hayat Üç Dönem’de sadece bir nöroloji profesörünün anılarını değil, sosyalist siyaset içinde üniversite yıllarından beri yer almış bir mücadele insanının Oltu’da başlayıp, Kars’da, İstanbul’da ve bir dönem Avrupa’da devam eden yaşamından gözlemlerini canlı bir dille aktarıyor. Toplumsal gelişmelerin darbelerle kesintiye uğrayan dönemlerini ele alıyor. Yakından tanıma fırsatını bulduğu bazı şahsiyetlerle ilgili tanıklıklarını sunuyor.

Sağlık politikalarında kamu yararını sürekli önde tutan duruşu ve tercihlerinin yanında eşitlik, özgürlük ve barış hedefiyle katıldığı toplumsal mücadelelerin inişli çıkışlı, çoğu zaman ağır bir şiddetle bastırılan serüvenini izliyoruz. Siyasal mücadeleyle bilimsel faaliyetleri birlikte götürmeyi başarmış, sosyalizm idealini hiç kaybetmemiş Gençay Gürsoy, Türkiye’nin son altmış yılından önemli kesitler sunan anılarını bitirirken, “her şeye rağmen hayata teşekkür” etmekten geri kalmıyor.

“Çıplak bir gerçek var karşımızda, gezegenimizde yaşamın sürdürülebilmesi ve insan sağlığının barbar piyasa ahlâkına teslim edilmemesi için, eşitlikçi, katılımcı, çevreci, dayanışmacı, barışçı bir iradi müdahale kaçınılmazdır. Bu, artık sosyalistlerin siyasi mücadele perspektifi olmasının çok ötesinde, insanlık için bir varoluş sorunu haline gelmiştir.”

1939’da Oltu’da doğdu. 1956’da Kars Lisesi’ni, 1963’te İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültede 1970’te nöroloji dalında uzman, 1975’te doçent, 1981’de profesör oldu. 1983’te 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası ile üniversiteden uzaklaştırıldı. 1984’te “Aydınlar Dilekçesi” davasında yargılandı ve beraat etti. 1990’da Danıştay kararı ile üniversitedeki görevine döndü. 2002-2010 arasında İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği başkanlığını yaptı. Barış Girişimi, Barış Bloku, Yurttaş Girişimi çalışmalarında yer aldı. 2016’da “Barış Akademisyenleri” davasında yargılandı, iki sene üç ay hapse mahkum oldu. 2020’de AYM kararıyla yeniden yargılandı ve beraat etti. Çeşitli yazılarının toplandığı Bir Resimaltı başlıklı kitabı 1991’de Broy Yayınları tarafından yayımlandı.

Kitabın Adı Bir Hayat Üç Dönem
Alt Başlık Anılar - Tanıklıklar
ISBN 9789750531460
Yayın No İletişim - 3040
Dizi Anı - 89
Alan Tarih, Politika/Siyaset, Popüler Kültür
Sayfa 526 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Perakende Satış Fiyatı 45,00 TL
Baskı 2. baskı - Mart 2022 (1. baskı - Temmuz 2021)
Yazar Gençay Gürsoy
Editör Ahmet İnsel
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Gençay Gürsoy
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Berkay Üzüm
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit