Matbuat Hatıralarım

Türk düşünce hayatının başlıbaşına kurum olan öncü -ve uzun ömürlü- dergilerinden Servet-i Fünun’un kurucu ve yayıncısı Ahmet İhsan Tokgöz’ün 1888 ile 1914 dönemine ait anıları.
Türk düşünce hayatının başlıbaşına kurum olan öncü -ve uzun ömürlü- dergilerinden Servet-i Fünun’un kurucu ve yayıncısı Ahmet İhsan Tokgöz’ün 1888 ile 1914 dönemine ait anıları. Hem dönemin edebiyat ve gazetecilik çevrelerinin “kulisi”, hem de 2. Abdülhamid devrinde basın üzerindeki baskılara, sansüre, Meşrutiyet’in ilanından sonraki politik ortama, dönemin önemli olaylarına ilişkin anılar; Ahmet Mithat, Tevfik Fikret, Recaizade Ekrem ve daha niceleri hakkında anekdotlar...
Ahmed İhsan Tokgöz´ün (1868-1942) yirmi beş yıllık zaman dilimini (1888-1914) kapsayan anıları genel tarihe, basın, yayın ve edebiyat tarihlerine ışık tutan önemli bir kaynak olarak nitelenegelmiştir. Ancak, 1930-31´de az sayıda basılmış olan bu iki cilt, günümüzde birçok kütüphanede bile bulunmayan `nadir kitap`lardandır. Tokgöz´ün anıları birkaç bakımdan önemlidir. İlk resimli kitapları bastırarak yayıncılık alanında öncülük eden Ahmed İhsan´ın 17 Mart 1891´de kurduğu Servet-i Fünun dergisi, basın tarihimizin en önemli ve en uzun süre yaşayan süreli yayınlarındandır. Dergi, Ateşkes Dönemi´nde yayınına zorunlu olarak ara vermiş, bunun dışında, kurucusunun ölümünden bir buçuk yıl sonrasına, 26 Mayıs 1944´e kadar yayımlanmış ve teknik yenilikleriyle basımcılığın gelişmesine öncülük etmiştir. Servet-i Fünun´un en önemli özelliklerinden biri de, Servet-i Fünun Edebiyatı da denen Edebiyat-ı Cedide adlı yenilikçi akımın ve kendine Fecr-i Ati adını veren edebiyat topluluğunun yayın organı olarak edebiyat tarihinde seçkin bir yer edinmesidir. Ahmet İhsan, anılarında, bir yandan dergisinde doğup gelişen bu
edebiyat etkinlikleri üzerine bilgi veriyor, bir yandan da gazeteci sıfatıyla tanıklık ettiği siyasal olayları anlatıyor: II. Abdülhamid döneminde basın, sansür, İkinci Meşrutiyet´in ilanından sonraki çalkantılar, savaşlar, yolsuzluklar, v.b... Alpay Kabacalı´nın dilini özenle sadeleştirdiği ve çok sayıda açıklama notu eklediği Matbuat Hatıralarım´ın iki cildini birarada sunuyoruz.
Kitabın Adı Matbuat Hatıralarım
ISBN 9789754703467
Yayın No İletişim - 235
Dizi Anı - 13
Alan Çağdaş Türkiye Edebiyatı
Sayfa 307 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 264 gr
Perakende Satış Fiyatı 17,59 TL
Baskı 1. baskı - Haziran 1993
Yazar Ahmet İhsan Tokgöz
Yayına Hazırlayan Alpay Kabacalı
Kapak Ümit Kıvanç
Düzelti Ahmet Abbas
Dizgi Maraton Dizgievi
Uygulama Maraton Dizgievi
Cilt Ayhan Matbaası, Şefik Matbaası
Baskı Şefik Matbaası