Sıradışı Bir Jön Türk
Ubeydullah Efendi'nin Amerika Hatıraları

Ubeydullah Efendi (1858-1937), sarıklı-cübbeli bir Jön Türk’tü. Onun çelişkilerle dolu kişiliği, Jön Türkler’in türdeşlikten ne kadar uzak oldukları hakkında fikir vericidir. II. Abdülhamid, Ubeydullah Efendi’yi (bugünkü Libya’nın güneyinde, Büyük Sahra’da bulunan) Taif’e sürmüş, İttihat ve Terakki ise İkinci Meşrutiyet’te üç defa mebus seçtirmişti.

Ubeydullah Efendi (1858-1937), sarıklı-cübbeli bir Jön Türk’tü. Onun çelişkilerle dolu kişiliği, Jön Türkler’in türdeşlikten ne kadar uzak oldukları hakkında fikir vericidir. II. Abdülhamid, Ubeydullah Efendi’yi (bugünkü Libya’nın güneyinde, Büyük Sahra’da bulunan) Taif’e sürmüş, İttihat ve Terakki ise İkinci Meşrutiyet’te üç defa mebus seçtirmişti. Ubeydullah Efendi ayrıca hapse de girdiği ("Sultan Hamid devrinde bir buçuk sene hapis, beş buçuk sene nefiy, on sene kaçak olduğumuz için tecrübe-i didegândan sayılıyoruz") Abdülhamid döneminde sultana jurnaller vermiş, İttihatçıları kıyasıya eleştirmiştir. Mütareke’de (iki kere) Malta’ya sürülmüş, Cumhuriyet’te Beyoğlu Evlendirme Memuru olmuştur. 1931 ve 1935’te, dönemin tek partisi CHP’nin Beyazıt milletvekilliğinde bulunmuştur. Dünyanın birçok ülkesini gezen Ubeydullah Efendi’nin 1893-95 yılları arasında iki buçuk yılını geçirdiği Amerika’ya ilişkin anılarını hem zevkle, kimi zaman hayretle, hem de yararlanarak okuyacaksınız. Ubeydullah Efendi, yakın tarihimizin fazlasıyla renkli ve özgün kişiliklerinden biri. Onunla, 1886-88 yılları arasında niçin gittiğini bilmediğimiz Paris’te beraber olmuş Ali Kemal’in şu sözleri bu kişilik hakkında aydınlatıcıdır: "Nereden geliyordu? Nereye gidiyordu? Ne yapmak istiyordu? Hasıl ne kudret-i ilmiyede, ne fikirde idi? Bilinmezdi. Paris’te idi ne için? İş için mi? Hayır. Tahsil için mi? Yine hayır. İrat, servet sahibi mi idi? Hayır. Nasıl yaşardı anlaşılmazdı. Fakat yaşardı. Son derece kanaatkâr idi... Nice yıllar Paris’te yarım okka süt, yüz dirhem ekmekle yaşadı..." Ahmet Turan Alkan’ın bu esere yazdığı ayrıntılı sunuş, elinizdeki hatırâtın değerini artırıyor.

1954 yılında Sivas’ta doğdu. İlk ve orta tahsilini Sivas’ta tamamladı. 1978 yılıda A.Ü. S.B.F.’nin Siyaset ve İdare Bölümü’nden mezun oldu. Bu esnada Sivas’ta üç yıl süreyle mahalli Hakikat gazetesinde çalıştı. Çeşitli dergilerin yayımlanmasına katkıda bulundu. 1980 yılında başlayan askerlik hizmetini Tatvan ilçesinde yedek subay olarak yerine getirdi. Çoğu gazetecilikle geçen üç yıl müddetle serbest çalıştıktan sonra 1985’te Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’ne uzman olarak atandı. 1987’de yüksek lisans eğitimini, 1991’de doktora çalışmasını tamamladı. 1993’te yardımcı doçentliğe atandı. 1994 yılında Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne geçti. Kitap şeklinde yayımlanmış yedi çalışması ve muhtelif dergilerde (Türkiye Günlüğü, Dergâh, Türk Edebiyatı, Tarih ve Toplum vs.) yayımlanmış yazıları vardır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yayımlanmış kitapları: Altıncı Şehir (Ötüken Yayınları, 1992), II. Meşrutiyet Devrinde Ordu ve Siyaset(Cedit Yayınları, 1993), İstiklâl Mahkemeleri (Ağaç Yayınları, 1993), Doğu ve Batı Karşısında Cemil Meriç (Akçağ Yayınları, 1994), Üç Noktanın Söylediği (İnsan Yayınları, 1995), Ateş Tecrübeleri - Türkiye Günlüğü Yazıları (Ötüken Yayınları, İstanbul, 1996).
Üst Başlık Sıradışı Bir Jön Türk
Kitabın Adı Ubeydullah Efendi'nin Amerika Hatıraları
ISBN 9789754700251
Yayın No İletişim - 87
Dizi Anı - 1
Alan Çağdaş Türkiye Edebiyatı
Sayfa 283 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 221 gr
Perakende Satış Fiyatı 16,67 TL
Baskı 2. baskı - Şubat 1997 (1. baskı - Ocak 1990)
Yazar Ahmet Turan Alkan
Kapak Ümit Kıvanç
Dizgi Hakkı Oran
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Ahmet Abbas
Cilt Sena Ofset, Şefik Matbaası
Baskı Şefik Matbaası