Ahmet Turan Alkan

1954 yılında Sivas’ta doğdu. İlk ve orta tahsilini Sivas’ta tamamladı. 1978 yılıda A.Ü. S.B.F.’nin Siyaset ve İdare Bölümü’nden mezun oldu. Bu esnada Sivas’ta üç yıl süreyle mahalli Hakikat gazetesinde çalıştı. Çeşitli dergilerin yayımlanmasına katkıda bulundu. 1980 yılında başlayan askerlik hizmetini Tatvan ilçesinde yedek subay olarak yerine getirdi. Çoğu gazetecilikle geçen üç yıl müddetle serbest çalıştıktan sonra 1985’te Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’ne uzman olarak atandı. 1987’de yüksek lisans eğitimini, 1991’de doktora çalışmasını tamamladı. 1993’te yardımcı doçentliğe atandı. 1994 yılında Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne geçti. Kitap şeklinde yayımlanmış yedi çalışması ve muhtelif dergilerde (Türkiye Günlüğü, Dergâh, Türk Edebiyatı, Tarih ve Toplum vs.) yayımlanmış yazıları vardır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yayımlanmış kitapları: Altıncı Şehir (Ötüken Yayınları, 1992), II. Meşrutiyet Devrinde Ordu ve Siyaset(Cedit Yayınları, 1993), İstiklâl Mahkemeleri (Ağaç Yayınları, 1993), Doğu ve Batı Karşısında Cemil Meriç (Akçağ Yayınları, 1994), Üç Noktanın Söylediği (İnsan Yayınları, 1995), Ateş Tecrübeleri - Türkiye Günlüğü Yazıları (Ötüken Yayınları, İstanbul, 1996).