Sanat ve Siyaset Hatıralarım

Resimden edebiyata, tiyatrodan sinemaya, mimari ve şehircilikten sanat tarihçiliğine geniş bir alanda ürünler veren Arseven’in anıları. Cumhuriyet’in Osmanlı’dan devraldığı bürokrat kadronun seçkin temsilcilerinden olan bu öncü aydın, derlenen anılarının ilk bölümünde Türk resim sanatına yaptığı katkıları aktarıyor.
Resimden edebiyata, tiyatrodan sinemaya, mimari ve şehircilikten sanat tarihçiliğine geniş bir alanda ürünler veren Arseven’in anıları. Cumhuriyet’in Osmanlı’dan devraldığı bürokrat kadronun seçkin temsilcilerinden olan bu öncü aydın, derlenen anılarının ilk bölümünde Türk resim sanatına yaptığı katkıları aktarıyor. İkinci bölümde ise Abdülhamid Dönemi’nden Mütareke’ye uzanan dönemin toplumsal ve kültürel ortamını zengin bir anlatımla tasvir ediyor.
Profesör, yazar, sanat tarihçisi, ressam, milletvekili ve kıdemli yüzbaşıdır. 1875 yılında İstanbul Beşiktaş’ta doğdu.Sadrazam Ahmed Esad Paşa’nın oğludur. 40 günlük iken babası ölmüştü. 1888 yılında Galatasaray Lisesine girdi. Lisede okurken 1889 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi ve mezun oldu. Güzel Sanatlar Akademisinde de okurken II. Abdülhamid’in özel emri ile Harp Okulunun asiller sınıfına girdi. 1894 yılında piyade subayı olarak mezun oldu. 1908 yılında kıdemli yüzbaşı (kolağası) iken askerlik hayatından istifa ederek ayrıldı. 1908 yılında arkadaşı Salah Cimcoz ile "Kalem" adlı mizah dergisini çıkardı. I. Dünya Savaşı sırasında Kadıköy Belediye Şube Müdürlüğü, sonra ressamlarımıza Avrupa’da sergi açmalarını tertipleme görevi yaptı.1921-1941 yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi Mimari Tarihi ve Şehircilik profesörlüğünde bulundu. 1923 yılından sonra Darülbedayi Müdürlüğü, 1924-1941 yılları arasında Ankara şehri imar müşavirliği, 1933-1937 yılları arasında Kadıköy Halkevi Başkanlığı, Türk Sanatı Tarihi Enstitüsü üyeliği, 1942-1950 yılları arasında İstanbul ve Giresun milletvekilliği yaptı. Üç kez evlendi. 1932 yılında I. Tarih Kongresine katıldı.Ankara, İstanbul ve Roma’da resim sergileri açtı. Pul, tiyatro, müzik ve gezi meraklısı idi. 13 Kasım 1971 tarihinde 96 yaşında iken İstanbul’da vefat etti. Mezarı Erenköy’de Sahrayı Cedid mezarlığındadır.
Kitabın Adı Sanat ve Siyaset Hatıralarım
ISBN 9789754703443
Yayın No İletişim - 252
Dizi Anı - 14
Alan Çağdaş Türkiye Edebiyatı
Sayfa 167 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 148 gr
Perakende Satış Fiyatı 11,76 TL
Baskı 1. baskı - Ocak 1994
Yazar Celal Esat Arseven
Yayına Hazırlayan Ekrem Işın
Kapak Ümit Kıvanç
Düzelti Ahmet Abbas
Dizgi Maraton Dizgievi
Uygulama Maraton Dizgievi
Cilt Ayhan Matbaası, Şefik Matbaası
Baskı Şefik Matbaası