Celal Esat Arseven

Profesör, yazar, sanat tarihçisi, ressam, milletvekili ve kıdemli yüzbaşıdır. 1875 yılında İstanbul Beşiktaş’ta doğdu.Sadrazam Ahmed Esad Paşa’nın oğludur. 40 günlük iken babası ölmüştü. 1888 yılında Galatasaray Lisesine girdi. Lisede okurken 1889 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi ve mezun oldu. Güzel Sanatlar Akademisinde de okurken II. Abdülhamid’in özel emri ile Harp Okulunun asiller sınıfına girdi. 1894 yılında piyade subayı olarak mezun oldu. 1908 yılında kıdemli yüzbaşı (kolağası) iken askerlik hayatından istifa ederek ayrıldı. 1908 yılında arkadaşı Salah Cimcoz ile "Kalem" adlı mizah dergisini çıkardı. I. Dünya Savaşı sırasında Kadıköy Belediye Şube Müdürlüğü, sonra ressamlarımıza Avrupa’da sergi açmalarını tertipleme görevi yaptı.1921-1941 yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi Mimari Tarihi ve Şehircilik profesörlüğünde bulundu. 1923 yılından sonra Darülbedayi Müdürlüğü, 1924-1941 yılları arasında Ankara şehri imar müşavirliği, 1933-1937 yılları arasında Kadıköy Halkevi Başkanlığı, Türk Sanatı Tarihi Enstitüsü üyeliği, 1942-1950 yılları arasında İstanbul ve Giresun milletvekilliği yaptı. Üç kez evlendi. 1932 yılında I. Tarih Kongresine katıldı.Ankara, İstanbul ve Roma’da resim sergileri açtı. Pul, tiyatro, müzik ve gezi meraklısı idi. 13 Kasım 1971 tarihinde 96 yaşında iken İstanbul’da vefat etti. Mezarı Erenköy’de Sahrayı Cedid mezarlığındadır.