İfade Özgürlüğü
İlkeler ve Türkiye

Demokrasinin ve de bireysel özgürlüklerin vazgeçilmez unsuru olan düşündüklerini açıklama ve yayma hürriyetini, yani ifade özgürlüğünü, bir “turnusol kâğıdı” olarak değerlendirmek mümkün: Bir ülkede demokrasinin, kişi hak ve özgürlüklerinin ne kadar önemsendiği, en net bir şekilde, bu özgürlüklerle kurduğu ilişkilerde tezahür eder.
Demokrasinin ve de bireysel özgürlüklerin vazgeçilmez unsuru olan düşündüklerini açıklama ve yayma hürriyetini, yani ifade özgürlüğünü, bir “turnusol kâğıdı” olarak değerlendirmek mümkün: Bir ülkede demokrasinin, kişi hak ve özgürlüklerinin ne kadar önemsendiği, en net bir şekilde, bu özgürlüklerle kurduğu ilişkilerde tezahür eder. Uzun yıllardır Türkiye toplumunun önündeki en büyük sorunlardan birisi, kuşkusuz ifade özgürlüğüdür. Hâlâ bu ülkenin aydınları, sorunlara duyarlı vatandaşları, düşüncelerini açıkladıkları için soruşturmalara uğruyor, haklarında davalar açılıyor, hatta hayatlarının bir bölümünü hapisanelerde geçirmek zorunda kalıyor. İfade özgürlüğü sorununun çözülmesi, Türkiye’nin daha demokratik bir ülke yolunda atması gereken öncelikli ve de en önemli adımlardan biri. Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Derneği, Mazlumder, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin oluşturduğu “İnsan Hakları Platformu” ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi “İnsan Hakları Merkezi” tarafından 30 Kasım - 2 Aralık 2006 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen “İfade Özgürlüğü: İlkeler ve Türkiye” başlıklı uluslararası konferansta sunulan bildirilerden oluşan bu kitap, ifade özgürlüğü konusunu farklı disiplinlerden yeni yaklaşımlarla tartışan, sadece Türkiye’deki değil, dünyadaki uygulama ve örnekleriyle zenginleşen özenli bir derleme.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra, Chicago Üniversitesi "Student-at-Large" programına devam etti. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktorasını tamamladı. 1992-2001 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Çeşitli uluslararası projelerde uzman olarak çalışan Korkut, Hacettepe Üniversitesi'nde insan hakları hukuku konusunda ders vermektedir. Korkut'un insan hakları, ayrımcılık, eşitlik vb. konularda pek çok makalesi ve çevirisi bulunmaktadır. Korkut, halen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı'dır.

2003 yılından beri Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü (DIHR) Ulusal Bölümü'nde hukukçu olarak çalışmaktadır. DIHR, Paris İlkeleri'ne göre kurulmuş, ulusal bir insan hakları kurumudur. Ayrıntılı bilgiye www.humanrights.dk adresinden ulaşılabilir. Badse, Enstitüde, Danimarka yasaları, mahkeme kararları ve siyasi gelişmelerle ilgili raporlar hazırlamakta; insan hakları alanında değerlendirmeler yapmaktadır. Yazar, ayrıca Danimarka ve diğer ülkelerde genel ve özel insan hakları konularında dersler vermektedir. Badse, son dönemde karikatür krizinie ilişkin, din ve vicdan özgürlüğü-ifade özgürlüğü ilişkisine ilişkin yaptığı değerlendirmeler nedeniyle Danimarka basınında sıkça yer almıştır.

1992'de Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Almanya'da 1997'de yüksek lisans, 2000'de de doktora çalışmalarını tamamladı. 2002'de Anayasa Mahkemesi Raportörlüğü'ne atandı. 2006'da anayasa hukuku alanında Doçent oldu. Siyasi partiler hukuku, temel haklar, düşünce özgürlüğü, anayasa teorisi ve anayasa yargısı konularında yayımlanmış çok sayıda çalışması bulunmaktadır.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye bölümünü bitirdi. Paris ve Poitiers Üniversitelerinde doktora öğrenimini tamamladı. Doktora aşamasında ve sonrasında azgelişmişlik, emperyalizm, kapitalizmden sosyalizme geçiş sorunları üzerine birçok araştırma yaptı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi iken Paradigmanın İflası adlı kitabından ötürü Terörle Mücadele Yasası'na muhalefetten 20 ay hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra Özgür Üniversite'yi kuran Başkaya, çalışmalarını burada devam ettirmektedir. Düzenli olarak Özgür Üniversite'de yazılar yazamaya devam eden Başkaya'nın Yediyüz, Çığrından Çıkmış Bir Dünya, Azgelişmişliğin Sürekliliği gibi yayımlanmış çok sayıda kitabı bulunmaktadır.

ARTİCLE 19'un Özgür İfade için Küresel Kampanyası'nda hukukçu olarak çalışmaktadır. ARTİCLE 19 dünya çapında ifade özgürlüğünün korunması ve desteklenmesi konusunda çalışan bağımsız, kâr amacı gütmeyen bir insan hakları örgütüdür. ARTİCLE 19 ifade özgürlüğü üzerinde etkili hukuk kurallarında değişiklik yapmak ve bu alandaki uygulamaları geliştirmek için uluslararası örgütler, hükümetler ve sivil toplum örgütleriyle çalışmaktadır. 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası Hukuk kürsüsünde 1987 yılından beri çalışmakta olan Alpkaya, 2002 yılında Doçent unvanını aldı. Fakülte'nin İnsan Hakları Merkezi'nin yönetim kurulu üyesi olan Alpkaya'nın, AGİK Sürecinden AGİT'e İnsan Hakları ve Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi isimli kitaplarının yanında uluslararası hukuk ve insan hakları alanında yayımlanmış çok sayıda çalışması bulunuyor. 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktorasını İngiltere'de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. halen Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi'nde Anayasa Hukuku öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik çalışmaları anayasa yargısı, insan hakları, siyasal partiler hukuku ve hukuk-siyaset ilişkisi gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Türkçe ve İngilizce olarak kaleme aldığı eserlerinden bir kısmı şunlardır: Anayasa Teorisi (2005); Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Din Özgürlüğü (2005); ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü (2004) (derleme); Constitutional Law of Turkey (2004) (ortak yazar); "Conflicting Paradigms: Political Rights in the Turkish Constitutional Court", Critique, 11/1 (2002): 9-25; "Taking Rights Less Seriously: Postmodernism and Human Rights", Res Publica, 5/2 (1999): 195-205. email: [email protected]

Şubat 2004'ten beri AGİT Medya Özgürlüğü Temsilciliği Bürosu'nda proje koordinatörü olarak çalışmaktadır. Amouroux, AGİT bölgesinde (Balkanlar, Türkiye, Güney Avrupa); medya özgürlüğünün desteklenmesi, ifade özgürlüğü önündeki yersiz sınırlamalarla mücadele ve basın özgürlüğü ihlallerini izlemeye ilişkin çok sayıda etkinliğe katılmıştır. Arnaud, lisans derecesini, siyaset bilimi alanında Touluouse Siyasi Bilimler Enstitüsü'nden; Yüksek lisans derecesini uluslararası idare hukuku alanında Paris Pantheon-Sorbonne Üniversitesi'nden almıştır. Ayrıca Cardiff ve Milano'da çalışmalar yapmıştır. [email protected] adresinden kendisine ulaşılabilir.

1971 Kars-Sarıkamış doğumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra sosyoloji alanında yüksek lisans yaptı. Yerel radyolarda programcılık ve yayın yönetmenliği yaptı. Çeşitli gazete ve dergilerde yazı ileri müdürlüğü ve köşe yazarlığı yaptı. 1997 yılından beri çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. 2001 yılından beri yönetim kurullarında yer aldığı Mazlum-Der'de genel başkanlık yapıyor. 

1986 yılından beri Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Usul Hukuku kürsüsünde çalışmaktadır. 2005 yılında Doçent olan Sancar, halen aynı fakültede Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ceza Hukuku Özel Hükümler ve Kriminoloji derslerini yürütmektedir. Sancar'ın yayımlanmış eserleri arasında Müteselsil Suç; Çok Failli Suçlar; Türklüğü, Cumhuriyeti, Meclisi, Hükümeti, Adliyeyi, Bakanlıkları, Devletin Askeri veya Emniyet Muhafaza Kuvvetlerini Alenen Tahkir ve Tezyif Suçları sayılabilir. 

İstanbul Barosu avukatlarından Fikret İlkiz, 1992 yılından beri İstanbul Barosu Dergi Yayın Kurulu üyesidir. Baronun Staj Eğitim Merkezi (SEM) kurucu ve Yürütme Kurulu üyesi olan yazar, çeşitli dönemlerde Cumhuriyet gazetesi, NTV televizyonu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde hukuk danışmanlığı yapmıştır. İstanbul ve Anadolu Üniversiteleri İletişim Fakültelerinde iletişim hukuku alanında dersler vermektedir. İnternet ve Hukuk Platformu'nun kurucularından olan İlkiz'in birçok basılı dergi ve internet sitesinde yayımlanan çalışmaları yanında, http://avukatilkiz.blogspot.com adresinde düzenli güncel yazıları bulunabilir. İlkiz, ayrıca Ragıp Duran ve Süleyman İrvan ile birlikte yazdığı Habercinin El Kitabı 2 isimli çalışmayı 2005 yılında yayımlamıştır.

Müzisyen ve söz yazarı olarak sürdürdüğü kariyerine 1980 darbesi nedeniyle ara vermek zorunda kalmış ve zorunlu olarak yurtdışına çıkmıştır. 1990lı yıllarda Türkiye'ye dönen Yurdatapan, Düşünce Suçuna Karşı Girişim'in kurucularındandır. İfade özgürlüğü ihlallerine karşı çok sayıda alternatif direniş etkinliğini örgütleyen Yurdatapan'ın bu alanda Düşünceye Özgürlük: Herkes İçin isimli kitabının yanında; Kırmızı ile Yeşil, Kırmızı Yeşil Anılar, Yeşil-Kırmızı Kırmızı-Yeşil Denemeler isimli Abdurrahman Dilipak ile birlikte yazılmış üç eseri bulunmaktadır.

Galway İrlanda Ulusal Üniversitesi'nde (Galway) AB Kamu Hukuku Jean Monnet öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Fransa'nın Aix-en-Provence Hukuk Fakültesi'nden almıştır. Halen AB Anayasa Hukuku, Avrupa İç Pazarı Hukuk ve AB Rekabet Hukuku derslerini yürütmektedir. Laurent'nin ABD ve Avrupa'da ifade özgürlüğü üzerine bir kitabı La liberté d'expression et sa limitation. Les enseignements de l'expérience américaine au regard d'expériences européennes: Allemagne, France et CEDH, PU clermont-Ferrand/LGDJ, Paris 2003 ve temel haklar alanında yazılmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

1985 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde akademik hayata başladı. 1991 yılında anayasa Doçenti oldu, 1997 yılında Profesörlüğe yükseldi. Halen Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı'nda çalışmalarını sürdürmektedir. Liberal Düşünce Topluluğu'nun kurucularından olan Erdoğan, Topluluğun çıkardığı Liberal Düşünce dergisinin de editörlüğünü sürdürüyor. Erdoğan'ın yayımlanmış eserleri arasında Anayasal Demokrasi, Anayasa Hukuku, Liberal Toplum Liberal Siyaset, Anayasa ve Özgürlük kitapları sayılabilir.  

KEREM ALTIPARMAK uzun yıllardır internet ve insan hakları alanında çalışan bir akademisyendir. Altıparmak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesidir ve yıllardır insan hakları sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmalar yapan bir insan hakları savunucusudur. Çok sayıda ulusal ve uluslararası makalenin yanında Altıparmak’ın, 50. Yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: Başarı mı Hayal Kırıklığı mı? (2009), İşkenceyi Önlemede Ortak Akıl - Seçmeli Protokol ve Türkiye’de Ziyaret Pratiklerinin Değerlendirilmesi (2008 - Hülya Üçpınar ile birlikte), Zaman ve Aşımı: Ağır İnsan Hakları İhlallerinin Kılıfını Kaldırmak (2016), Cezasızlıkla Mücadele El Kitabı (2016) adlı kitapları bulunmaktadır.

Kitabın Adı İfade Özgürlüğü
Alt Başlık İlkeler ve Türkiye
ISBN 9789750505447
Yayın No İletişim - 1267
Dizi Bugünün Kitapları - 107
Alan Hukuk İncelemeleri
Sayfa 263 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 219 gr
Perakende Satış Fiyatı 5,56 TL
Baskı 1. baskı - Kasım 2007
Yazar Levent Korkut, Christoffer Badse, Osman Can, Fikret Başkaya, Sophie Redmond, Gökçen Alpkaya, Zühtü Arslan, Arnaud Amouroux, Ayhan Bilgen, Türkan Sancar, Fikret İlkiz, Şanar Yurdatapan, Laurent Pech, Mustafa Erdoğan, Kerem Altıparmak
Yayın Sekreteri Kıvanç Koçak
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hasan Deniz
Düzelti Ceren Kınık
Kapak Fotoğrafı Aziz Uzun
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset