Zühtü Arslan

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktorasını İngiltere'de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. halen Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi'nde Anayasa Hukuku öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik çalışmaları anayasa yargısı, insan hakları, siyasal partiler hukuku ve hukuk-siyaset ilişkisi gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Türkçe ve İngilizce olarak kaleme aldığı eserlerinden bir kısmı şunlardır: Anayasa Teorisi (2005); Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Din Özgürlüğü (2005); ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü (2004) (derleme); Constitutional Law of Turkey (2004) (ortak yazar); "Conflicting Paradigms: Political Rights in the Turkish Constitutional Court", Critique, 11/1 (2002): 9-25; "Taking Rights Less Seriously: Postmodernism and Human Rights", Res Publica, 5/2 (1999): 195-205. email: [email protected]