Arnaud Amouroux

Şubat 2004'ten beri AGİT Medya Özgürlüğü Temsilciliği Bürosu'nda proje koordinatörü olarak çalışmaktadır. Amouroux, AGİT bölgesinde (Balkanlar, Türkiye, Güney Avrupa); medya özgürlüğünün desteklenmesi, ifade özgürlüğü önündeki yersiz sınırlamalarla mücadele ve basın özgürlüğü ihlallerini izlemeye ilişkin çok sayıda etkinliğe katılmıştır. Arnaud, lisans derecesini, siyaset bilimi alanında Touluouse Siyasi Bilimler Enstitüsü'nden; Yüksek lisans derecesini uluslararası idare hukuku alanında Paris Pantheon-Sorbonne Üniversitesi'nden almıştır. Ayrıca Cardiff ve Milano'da çalışmalar yapmıştır. [email protected] adresinden kendisine ulaşılabilir.