Christoffer Badse

2003 yılından beri Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü (DIHR) Ulusal Bölümü'nde hukukçu olarak çalışmaktadır. DIHR, Paris İlkeleri'ne göre kurulmuş, ulusal bir insan hakları kurumudur. Ayrıntılı bilgiye www.humanrights.dk adresinden ulaşılabilir. Badse, Enstitüde, Danimarka yasaları, mahkeme kararları ve siyasi gelişmelerle ilgili raporlar hazırlamakta; insan hakları alanında değerlendirmeler yapmaktadır. Yazar, ayrıca Danimarka ve diğer ülkelerde genel ve özel insan hakları konularında dersler vermektedir. Badse, son dönemde karikatür krizinie ilişkin, din ve vicdan özgürlüğü-ifade özgürlüğü ilişkisine ilişkin yaptığı değerlendirmeler nedeniyle Danimarka basınında sıkça yer almıştır.