Sophie Redmond

ARTİCLE 19'un Özgür İfade için Küresel Kampanyası'nda hukukçu olarak çalışmaktadır. ARTİCLE 19 dünya çapında ifade özgürlüğünün korunması ve desteklenmesi konusunda çalışan bağımsız, kâr amacı gütmeyen bir insan hakları örgütüdür. ARTİCLE 19 ifade özgürlüğü üzerinde etkili hukuk kurallarında değişiklik yapmak ve bu alandaki uygulamaları geliştirmek için uluslararası örgütler, hükümetler ve sivil toplum örgütleriyle çalışmaktadır.