Jonathan Sadowsky

JONATHAN SADOWSY Wesleyan Üniversitesi’nde tarih eğitimini tamamladıktan sonra, Stanford Üniversitesi’nden yüksek lisans ve John Hopkins Üniversitesi’nden doktora dereceleri aldı. Halen profesörlük kazandığı Case Western Reserve Üniversitesi Tarih Bölümü başkanlığı görevini yürütüyor. Uzmanlık alanı olan deliliğin kültürlerarası karşılaştırmalı incelemesi, tıp ve psikiyatri tarihi konularında ders veriyor.Yazarın akıl hastalıklarının tedavisi, psikanaliz, depresyon konularında  yayımlanmış pek çok kitabı ve makalesi bulunuyor.