Haber Okumaları

Yasemin İnceoğlu ve Savaş Çoban’ın derlediği Haber Okumaları, güncel tartışmalar eşliğinde, dezenformasyonun ve iktidarın baskısının ortalığı toza dumana boğduğu bir ortamda medyayı ve “haber”i çeşitli veçheleriyle ele alan yeni bir kavrayış çabasının adımlarını temsil ediyor.

Medya ortamındaki çeşitlenmenin hızına yetişemediğimiz bir çağı deneyimliyoruz. Bilhassa sosyal medyanın yeni bir biçim olarak ortaya çıkmasına ve Arap Baharı, Wall Street’i İşgal Et, Gezi ve benzeri (yeni) toplumsal hareketlerdeki payına dair tartışmalar, bizi artık medyayı farklı bir kavrayışla ele almaya itiyor. Bir yandan “bilgi”ye erişim imkânları oldukça çeşitlenir ve farklılaşırken, doğru bilginin ve haberin her tür manipülasyon, dezenformasyon ve “trol” faaliyetlerinden ayıklanıp bulunması ayrı bir mesai gerektiriyor. Bilgi ve iktidar ilişkisinin ehemmiyeti düşünüldüğünde, medyanın geldiği aşamanın keşfi belki de hiç olmadığı kadar elzem hale geldi.

Yasemin İnceoğlu ve Savaş Çoban’ın derlediği Haber Okumaları, güncel tartışmalar eşliğinde, dezenformasyonun ve iktidarın baskısının ortalığı toza dumana boğduğu bir ortamda medyayı ve “haber”i çeşitli veçheleriyle ele alan yeni bir kavrayış çabasının adımlarını temsil ediyor.

Kitapta yer alan bölümler
N'aber? Umur Talu
Giriş Savaş Çoban, Yasemin İnceoğlu
"Şimdi Haberler" Savaş Çoban, Yasemin İnceoğlu
Haberde Tarafsızlık Algısı Bülent Çaplı
Dipten Gelen Dalga: Medyanın "Öteki" Mağdurları Belma Akçura
Tahir Elçi Cinayeti: Medyada Taşlar Nasıl Döşendi? Burcu Karakaş
Haber Nöbeti: Uçuruma Atılan Taş Tuğba Tekerek
Hendekleri ve Barikatları Anlama Rehberi Celal Başlangıç
Haber Metinlerinde Biyoiktidarın Kurulumu: Kadın Bedeni ve Kızlı-Erkekli Öğrenci Evi Tartışmaları Süheyla Tolunay İşlek, Esra Arsan
Trol, Tehdit, Taciz: Yeni Medyada Cinsiyetçi Söylem Mehveş Evin
Dilin Erilliği ve Kıbrıslıtürk Basınının Söylemi Üzerine Notlar Sevda Alankuş
Habercilikte Çocuk Odaklı Etik ve Özdenetim Menekşe Tokyay
Hak Temelli Bakış Açısının Yokluğu ve Ayrımcı Söylemler Açısından Gazete Haberlerinde Mülteci Kadınlar Hatice Çoban Keneş, Ülkü Doğanay
Çatışma Bölgesinde Haber Dili: BBC Gazetecileri Anlatıyor Selin Girit
Liberation: Bir Gazetenin Dili, Üslubu, Tarzı Nasıl Oluştu? Ragıp Duran
Haberler Kamu Malı Mıdır? Geleneksel ve Dijital Gazeteciliğin İçerik Kavgası Faruk Bildirici
Devrim Şart! Erdal Güven
Yankı Fanusları Haber Alma Alışkanlıklarımızı Nasıl Değiştiriyor? Mehmet Atakan Foça
1961’de İstanbul doğdu. Nilüfer Hatun İlkokulu, Atatürk Kız Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuş (1983), 1984-2004 yılları arasında çalıştığı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde tamamlamış olduğu yüksek lisans ve doktorasının ardından, aynı kurumdan doçentlik (1993) ile profesörlük (1999) unvanlarını almıştır. 2004 Aralık ayından beri Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde çalışmaktadır. ILAD (İletişim Araştırmaları Derneği), UNESCO ve Amerikan Biyografi Enstitüsü gibi kuruluşlara üye olmasının yanı sıra, Avrupa Konseyi’nin “medya okuryazarlığı” toplantılarına “Avrupa Komisyonu Uzmanı” olarak katılan İnceoğlu, Columbia Üniversitesi (1994) ve Salzburg Seminerlerine (2003) ve son olarak da 2014 yılında Yeni Delhi Üniversitesi Medya Çalışmaları Merkezi’ne konuk öğretim üyesi olarak davet edilip ders ve seminerler verdi. Medeniyetler İttifakı ve UNESCO toplantılarında uluslararası bildiriler sunan İnceoğlu, İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir. Gazetecilik Geliştirme Derneği ‘nin kurucu üyesi, Medya Tekzip Merkezi ile Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği Danışma Kurulu Üyesi, TGC Meslek İlkelerini İzleme Komisyonu üyesidir. Ayrıca Umut Vakfı ile Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin de Yönetim Kurulu üyesidir. Sosyal Değişim Derneği’nin Nisan 2010’da tamamlanan Ulusal Basında Nefret Suçları:10 Yıl, 10 Örnek adlı kitap projesinin danışma kurulu üyesidir. Kültür Sanat Merkezi Garaj İstanbul’un bireysel destekçisi ve İstanbul Kadın ve Kültür Vakfı’nın Mütevelliler Heyeti ve Kurucu üyesi olan İnceoğlu, aynı zamanda Türkiye’nin tek Fransızca gazetesi Aujourd’hui la Turquie gazetesinin de yayın kurulu üyesidir. İnceoğlu’nun onu aşkın kitabı, çok sayıda uluslararası, ulusal makalesi ve yürüttüğü proje mevcuttur. Kitaplarından bazıları şunlardır: Altan Kar ile birlikte Kadın ve Bedeni (Ayrıntı, 2016, 2.baskı), Savaş Çoban ile birlikte İnternet ve Sokak (der., Ayrıntı, 2015), Savaş Çoban ile birlikte Azınlıklar, Ötekiler ve Medya (der., Ayrıntı, 2014), Hindistan Günlükleri: Ötekiler, Kadın, Medya ve Toplum (Köprü Kitapları, 2015), Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları (der., Ayrıntı, 2012), Uluslararası Medya: Medya Eleştirileri (Der Yayınları, 2010), N.A. Çomak ile Metin Çözümlemeleri (Ayrıntı, 2009).

1975 yılında Sinop’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Lisans öğrenimini Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim dalında yaptı. Doktorasını Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Anabilim dalında tamamladı. Medya ve siyaset üzerine ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri yayımlanan Savaş Çoban “bağımsız araştırmacı” olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Basılan kitap çalışmaları şunlardır: Azınlıklar ve Dil (Su Yayınları, 2005), Hegemonya Aracı ve İdeolojik Aygıt Olarak Medya (Parşömen, 2013), Media’s Role in the Socialist Era (Sosyalist Dönemde Medyanın Rolü, Amani International Publishers, 2013), Media and Left (Medya ve Sol, Brill Pub., 2014 / Haymarket Pub., 2016), Esra Arsan ile birlikte Medya ve İktidar (Evrensel Basım Yayın, 2014) Direnişten Komüne Gezi (Siyah Beyaz Yayınları, 2015). Ayrıca Yasemin İnceoğlu ile birlikte derlediği iki kitap da Ayrıntı Yayınları’ndan çıkmıştır: Azınlıklar, Ötekiler ve Medya (2014) ve İnternet ve Sokak (2015).

Kitabın Adı Haber Okumaları
ISBN 9789750521218
Yayın No İletişim - 2410
Dizi Başvuru - 105
Alan Medya-İletişim, Politika/Siyaset
Sayfa 384 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 319 gr
Perakende Satış Fiyatı 10,00 TL
Baskı 1. baskı - Aralık 2016
Derleyen Yasemin İnceoğlu, Savaş Çoban
Editör Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan Aybars Yanık
Dizi Kapak Tasarımı Suat Aysu
Kapak Deniz Karagül
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit