Türkiye’de linç: 1991-2011 dönemindeki linç eylemlerinin analizi

Özet: Bu makale, Türkiye’de 1991-2011 yılları arasında meydana gelen linç eylemlerinin kapsamlı bir analizini yapmayı hedeflemektedir. Son yıllarda, Türkiye’deki linç eylemlerinde yoğun bir artış yaşanmasına ve bu konuda yayınlanan makaleler ve kitapların bu artışa vurgu yapmalarına rağmen, linç eylemlerinin dinamiklerini anlamaya yönelik yeterince çalışma yapılmamıştır. Bu makalede, gazete taraması ile linç verilerinin kapsamlı bir datası elde edilerek, eylemlerin mekanizmaları ve dinamikleri analiz edilmektedir. Elde edilen linç verileri göstermektedir ki, eylemler temel olarak adi ve siyasi olarak nitelendirebileceğimiz iki farklı tetikleyici etmene sahiptir ve bu iki kate- gorinin nedensel mekanizmaları ve dinamikleri birbirinden farklıdır.


Anahtar sözcükler: Linç, şiddet, saldırı, günah keçisi, suç, öfke