Hakkımızda

1977’den beri yılda üç sayı, 2015’ten itibaren ise yılda dört sayı çıkan Toplum ve Bilim, üniversite dergilerinin kalıcı olamadığı veya dağıtımının sınırlı kaldığı ülkemizde, toplum bilimleri alanında referans kaynağı olarak kurumlaştı. Dergi, toplum bilimlerindeki kuramsal gelişmeleri, yeni tartışmaları özgül bağlamlar çerçevesinde özgün yorumlarla sunuyor. Türkiye’nin toplumsal yapısının çeşitli veçheleriyle ilgili incelemeler de Toplum ve Bilim’de yer buluyor. “Kitap eleştirisi” ve “kitap tanıtımı” bölümleriyle uluslararası literatürle ilgili bilgilendirici bir işlev gördü. “Değini” bölümünde ise ihmal edildiği düşünülen ve yeniden değerlendirilmesinin hem kuramsal açıdan hem de güncel tartışmalara katkısı bakımından faydalı olacağı düşünülen tartışmalara yer veriliyor. 1993’ten itibaren dergi, her sayısında belirli bir konuda odaklaşarak dosya düzeni izliyor. Toplum ve Bilim, toplum bilimleri alanındaki gelişmelere, dünya bilgilerinin ve Türkiye’nin toplumsal yapısının çeşitli yönlerden tahliline erişmek için başlı başına bir kütüphanedir... Toplum bilimleri alanında çalışan öğrencilerle akademisyenler için “şart” olan Toplum ve Bilim, bu konulara meraklı “profesyonel” okurlar için de değerli bir kaynak.

Toplum ve Bilim’de yayımlanan makaleler, ISI Database’de yer alan Sociological AbsractsSocial Services Abstracts ve Worldwide Political Science indeksleri tarafından ve ayrıca Political Science Complete tarafından taranmaktadır.

***

KURUCU EDİTÖRLER

Asaf Savaş Akat

Sencer Divitçioğlu

İMTİYAZ SAHİBİ

İletişim Yay. Gaz. Basın San. ve Tic. A.Ş.

TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİSİ

Tuğrul Paşaoğlu

YAYIN YÖNETMENLERİ

Nilgün Toker

Yüksel Taşkın

YAZI KURULU

Olcay Akyıldız

Polat S. Alpman

Seda Altuğ

Eylem Ümit Atılgan

Asena Günal

Burak Onaran

Serdar Şengül

Serdar Tekin

Ömer Turan

Ebru Voyvoda

Sibel Yardımcı

Menderes Çınar

Göze Orhon

İlker Aytürk

YAYIN DANIŞMA KURULU

İsmet Tanıl Bora

Ayşe Buğra

Ahmet İnsel

Huricihan İslamoğlu

Orhan Koçak

Semih Sökmen

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Kerem Ünüvar

YAZI İŞLERİ MÜDÜR YARDIMCISI

Kıvanç Koçak

YAYIN SEKRETERİ

Aybars Yanık

KAPAK VE SAYFA DÜZENİ TASARIMI

Ali Artun

Ümit Kıvanç

Özlem Özkal

KAPAK

Seda Mit

UYGULAMA

Hüsnü Abbas

OFSET HAZIRLIK

İletişim Yayınları

E-MAIL ADRESİ

[email protected]