Duyurular

Makale Çağrısı: "Türkiye’nin Bir Siyasi Rejimi Var mı?"

Hiçbir zaman bir “tam demokrasi” olmayan ancak demokratikleşme diye bir normu olan Türkiye son birkaç yıldır bütün demokrasi endekslerinde “demokrasi dışı” olarak kategorileştiriliyor. Popülizm, rekabetçi otoriteryenizm, neo-faşizm ve post-faşizm gibi ifadelerle kavramsallaştırılmaya çalışılan mevcut durumun konsolide olup olmadığı ise demokrasiye “yeniden geçiş” imkânlarını düşündürtecek kadar tartışmalı.

Türkiye demokrasisinin hak ve özgürlükler, adil yargılama, serbest seçim, ekonomik paylaşım, yasallık, yasalar önünde eşitlik, kamusal tartışma ve sair boyutlarında gözlemlediğimiz “hırpalama ve çözme” süreçlerini tartışmanın, hem bir hasar tespiti yapmak hem de bu hasara neden olan siyaset(ler)in kurumsallaşma kapasitesini anlamak açısından elzem olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir tartışma aynı zamanda “yeniden demokrasi” imkânını da en azından bir yönüyle değerlendirmemize hizmet edecektir.

Bu amaçla, Toplum ve Bilim'in 158. sayısında (Aralık 2021) başlayan ve 159. sayısında (Mart 2022) da devam edecek dosyası için son yıllarda yaşadığımız büyük gerilemeye neden olan ekonomi, hukuk gibi çeşitli düzlemlerdeki siyasi pratikleri, bu pratiklerin toplumsal, tarihsel ve ideolojik dayanak noktalarını ve direniş de dahil sonuçlarını inceleyen, 9.000 sözcüğü aşmayacak özgün araştırma makalelerini 15 Ocak 2021’e kadar bekliyoruz.