Özel sektörde yönetici kadınların cinsiyet kimliği ve feminizm algısı

Özet: Bu makalede özel sektörde yönetici kadınların cinsiyet kimliği ve feminizm algısını değerlendirmek adına; İstanbul’da yaşayan, eğitimli, orta veya üst orta sınıf, çalışma hayatında yöneticilik yapan kadın profilleri ve deneyimleri üzerinde durulmuştur. Bu kadınların cinsiyet kimliklerini nasıl kurguladıkları, feminizm algılarının nasıl oluştuğu ve bu bağlamda Türkiye’deki kadın hareketi ile ilişkilerine bakılmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda Türkiye’deki kadın hareketinin ilgili profildeki kadınlara ulaşamamasının nedenleri de bu makalenin sorduğu sorular arasındadır. Kadınlarla derinlemesine görüşmeler sonucu elde edilen bulgular çerçevesinde, cinsiyet kimlikleri- nin nasıl kurulduğu, özel alanlarında farkında oldukları cinsiyet ayrımcılıkları, cinsiyet rolleri ve cinsiyet ilişkilerine dair bakışları ve deneyimleri, çalışma hayatında karşılaştıkları cinsiyetçilik deneyimleri, bunlara bakışları incelenerek kadın hareketinin hangi kazanımlarından faydalanıp, hangi feminist söylemlerden etkilendiklerine bakılmaya çalışıldı. Bununla birlikte kadın hareketi ve feminizmle ilişkileri üzerinde durularak, kadın hareketi ve feminizmden ne algıladıkları, hangi noktalarda ilişki kurdukları anlaşılmaya çalışıldı. Feminist hareketten kadınlarla yapılan görüşmeler üzerinden ilgili profildeki kadınlarla feminizmin ve kadın hareketinin ilişki düzeyi sorgulandı. Çalışmadan çıkan sonuç; çalışan kadınların cinsiyet kimliklerinin ve feminizm algılarının oluşumunda Türkiye’deki hegemonik ideolojiler olan Kemalizm ve liberalizm etkisinin yoğun biçimde hissedilmesidir. Ancak bu algının ve ilişki düzeyinin değişmesi için potansiyel alanlar da mevcuttur. Cinsiyet kimliklerinin oluşumunda feminist söylemin etkin olabilmesi için çalışma hayatı ve popüler kültür feminist politikanın önemli alanlarından ikisi olarak durmaktadır.


Anahtar sözcükler: Feminizm, kadın, çalışan kadın, beyaz yakalı kadın, yönetici kadın, feminizm algısı, cinsiyet kimliği, orta sınıf kadın, Kemalizm, liberalizm, popüler kültür, çalışma hayatı