Bolşevik İhtilâli ve Osmanlılar

Uygur Kocabaşoğlu ve Metin Berke’nin olağanüstü emekleriyle hazırlanan bu eserde, sosyalizm algısının ve genel anlamda ihtilâllerin Osmanlı toplumunda nasıl karşılandığı ve algılandığı yalnızca Rusya’daki devrimle değil, 1840’larda başlayan, Komün günlerine geri giden, 1917 ile canlanan ve 1920’lerde politik stratejiler gerekçesiyle güncellenen bir süreçte ele alınıyor.

Ekim Devrimi, tüm Avrupa’da en az Fransız Devrimi kadar belirleyici ve etkileyici bir sürece yol açtı. 1917 Rus Devrimi, Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayanlar için de etraflarında ne olup bittiğini heyecanla görme fırsatı veren bir deneyimdi. Ancak Bolşevik İhtilâli’nin Osmanlı’daki bu etkilerine daha doğrusu ne gibi etkileri olduğuna dair, konuyla doğrudan ilgili çalışmalardan ne yazık ki yoksunuz. Uygur Kocabaşoğlu ve Metin Berke’nin olağanüstü emekleriyle hazırlanan bu eserde, sosyalizm algısının ve genel anlamda ihtilâllerin Osmanlı toplumunda nasıl karşılandığı ve algılandığı yalnızca Rusya’daki devrimle değil, 1840’larda başlayan, Komün günlerine geri giden, 1917 ile canlanan ve 1920’lerde politik stratejiler gerekçesiyle güncellenen bir süreçte ele alınıyor.

“(...) Mümaileyh Rusya’daki sulh fikirlerinin başlıca âmil ve muharriklerinden biri olarak tanınmakta ve harekât-ı faalesi etrafında çok gürültü yapılmaktadır. Memleket-i mezkuredeki dahilî mücadele safahatının büyük bir merak ile takip edildiği böyle bir sırada o cidâli [mücadeleyi] vücuda getiren mühim bir şahsın tâb ve seciyesi [huy ve tabiatı], meslek ve meşrebi dahi merak ile öğrenilecek şeylerdir. Lenin kimdir? Mesleği nedir, Rusya’da ne yapmak istiyor?”
TASVİR-İ EFKÂR, 17 KASIM 1917

1945'te Kastamonu'da doğdu. Ankara Üniversitesi SBF'den mezun oldu, aynı üniversitede "Şirket Telsizinden Devlet Radyosuna" başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 1983-1988 arasında üniversiteden kendi isteğiyle uzak kaldı. 1988-2002 arasında ODTÜ Tarih Bölümü'nde Osmanlı sosyal ve yönetsel tarihi, basın tarihi, Amerikan misyoner faaliyetleri üzerine dersler verdi. Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde yarı zamanlı olarak ders vermektedir. Uygur Kocabaşoğlu'nun başta Avrupa ve İngiltere tarihi olmak üzere çeşitli konularda yayımlanmış çok sayıda kitap çevirisi ve yine Osmanlı sosyal tarihiyle ilgili olarak yerli yabancı dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır. Yayımlanmış eserleri arasında Anadolu'daki Amerika/Kendi Belgeleriyle Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Amerikan Misyoner Okulları (İmge Yayınları, 2000), Bolşevik İhtilali ve Osmanlılar (Metin Berge ile birlikte, Kebikeç Yayınları, 1994) İki Arada Bir Derede/İmlaya Gelmez Tarih Yazıları (İmge Yayınları,1997), İngiliz Sicimi (İmge Yayınları, 1995), Türkiye İş Bankası Tarihi (İş Bankası Yayınları, 2001), Salnamelerde Kayseri (Murat Uluğtekin ile birlikte), SEKA Tarihi (Seka Yayınları, 1995) bulunmaktadır. Ayrıca İletişim Yayınları tarafından yayımlanmakta olan Modern Türkiye'de Siyasî Düşünce kitap dizisinin "Modernleşme ve Batıcılık" başlıklı üçüncü cildinin edidörlüğünü yapmıştır.

1982'de AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitiren Berge, aynı zamanda AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Klasik Filoloji Bölümüne devam etti. 1989-1999 arasında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde siyaset bilimi, felsefe ve tarih alanlarına yönelik çalışmalarını sürdürmüştür. 1999'dan itibaren Yunanistan'da Bizans paleografyası ve 2003'ten beri de Queen's University Belfast ve London University'de Bizans Tarihi üzerine doktora çalışması yapmaktadır.

Kitabın Adı Bolşevik İhtilâli ve Osmanlılar
ISBN 9789750503825
Yayın No İletişim - 1133
Dizi Tarih - 37
Alan Tarih
Sayfa 378 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 270 gr
Perakende Satış Fiyatı 77,50 TL
Baskı 2. baskı - Ocak 2018 (1. baskı - Ocak 2006)
Yazar Uygur Kocabaşoğlu, Metin Berke
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Dizgi Remzi Abbas
Uygulama Hasan Deniz
Düzelti Serap Yeğen
Dizin Nurgül Şimşek, Hasan Deniz
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset