Rex A. Wade

George Mason Üniversitesi’nde Rus Tarihi profesörüdür. Rus tarihi hakkında sayısız makale ve kitap yazmıştır. Kitapları: The Bolshevik Revolution and Russian Civil War (Bolşevik Devrimi ve İç Savaş), The Russian Search for Peace (Rusların Barış Arayışı), The Making of Russian Society: Culture & the Politics of Modern Russia (Rus Toplumunun İnşası: Modern Rusya’nın Kültür ve Siyaseti, John W. Steinberg ile birlikte), Red Guards and Workers’ Militias in the Russian Revolution (Rus Devrimi’nde Kızıl Muhafızlar ve İşçi Milisleri), Revolutionary Russia: New Approaches to the Russian Revolution of 1917 (Devrimci Rusya: 1917 Rus Devrimi’ne Yeni Yaklaşımlar), Politics and Society in Provincial Russia: Saratov, 1590-1917 (Taşra Rusyası’nda Politika ve Toplum: Saratov, Scott J. Seregny ile birlikte), Russia in Upheaval (Başkaldıran Rusya, Edward Alsworth Ross ile birlikte).