Rus Devrimi, 1917

Yıllarını Rus Devrimi tarihini araştırmaya adayarak birçok çalışma üreten Wade, yeni araştırmalar ışığında tarihin bu kesitinin yeni bir anlatısını, heyecan verici bir üslupla sunuyor. Rusya toplumunu devrime götüren nedenleri son derece akıcı bir şekilde aktarırken aynı zamanda bu devrime dair mitleri çürüterek, odağına 1917’nin bugüne kadar ihmal edilmiş kesimlerini alıyor

Yıllarını Rus Devrimi tarihini araştırmaya adayarak birçok çalışma üreten Wade, yeni araştırmalar ışığında tarihin bu kesitinin yeni bir anlatısını, heyecan verici bir üslupla sunuyor. Rusya toplumunu devrime götüren nedenleri son derece akıcı bir şekilde aktarırken aynı zamanda bu devrime dair mitleri çürüterek, odağına 1917’nin bugüne kadar ihmal edilmiş kesimlerini alıyor. Kadınlar, köylüler, cephedeki askerler ve azınlıkların devrimde oynadıkları rollerin ayrıntılı bir panoramasını çiziyor. Bugüne kadar yazılanlardan farklı olarak devrimin Petrograd merkezli bir anlatısını sunmaktan kaçınan Wade Rusya gibi geniş bir coğrafyanın diğer kesimlerinde de devrime nasıl gidildiğini ve devrimin nasıl yankı bulduğunu ortaya koyuyor. Kurucu Meclis’in dağılmasıyla son bulan kitap, hedeflenen demokrasiye nasıl ve neden ulaşılamadığını da sorguluyor.

“(...) Devrim, ne cahil kitlelerin kibirli Bolşevikler tarafından düpedüz manipüle edilmesiydi ne de geleneksel Ekim mitinin genellikle tarif ettiği gibi titizlikle planlanmış ve Lenin’in alim-i mutlak yönetimi altında uygulanmış bir iktidar gaspıydı.(...)

Bu kitap, devrimin siyasi tarihini yeniden kalıba döküyor. Ekim Devrimi’nin karmaşıklığının, hakiki bir halk mücadelesi olan ‘Bütün İktidar Sovyetlere’ talebiyle ne denli bütünleşmiş olduğunun altını çiziyor ve yalnızca bundan sonra bir ‘Bolşevik Devrimi’ne dönüştüğüne mim koyuyor.”
REX A. WADE

George Mason Üniversitesi’nde Rus Tarihi profesörüdür. Rus tarihi hakkında sayısız makale ve kitap yazmıştır. Kitapları: The Bolshevik Revolution and Russian Civil War (Bolşevik Devrimi ve İç Savaş), The Russian Search for Peace (Rusların Barış Arayışı), The Making of Russian Society: Culture & the Politics of Modern Russia (Rus Toplumunun İnşası: Modern Rusya’nın Kültür ve Siyaseti, John W. Steinberg ile birlikte), Red Guards and Workers’ Militias in the Russian Revolution (Rus Devrimi’nde Kızıl Muhafızlar ve İşçi Milisleri), Revolutionary Russia: New Approaches to the Russian Revolution of 1917 (Devrimci Rusya: 1917 Rus Devrimi’ne Yeni Yaklaşımlar), Politics and Society in Provincial Russia: Saratov, 1590-1917 (Taşra Rusyası’nda Politika ve Toplum: Saratov, Scott J. Seregny ile birlikte), Russia in Upheaval (Başkaldıran Rusya, Edward Alsworth Ross ile birlikte).

Kitabın Adı Rus Devrimi, 1917
Orijinal Adı The Russian Revolution, 1917
ISBN 9789750524165
Yayın No İletişim - 2616
Dizi Tarih - 130
Alan Politika/Siyaset, Tarih
Sayfa 359 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Ağırlık 375 gr
Perakende Satış Fiyatı 86,00 TL
Baskı 1. baskı - Nisan 2018
Yazar Rex A. Wade
Çeviren Ergin Özler
Editör Merve Öztürk
Kapak Suat Aysu
Kapak Resmi Ömer Koçağ
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit