George Rudé

1910’da doğdu. Gençlik yıllarında İngiltere Komünist Partisi’ne katıldı. Özellikle Fransız Devrimi ve halk kitlelerinin tarihteki rolü üzerine yaptığı çalışmalarla tanındı, saygın tarihçiler arasına girdi. 1987’de emekli oluncaya kadar çeşitli üniversitelerde dersler verdi. “Aşağıdan tarih” anlayışıyla birçok tarihçiyi etki- leyen Rudé 1993’te hayatını kaybetti. Birçok kitabı ve makalesi bulunan Rudé’nin en önemli çalışmaları arasında The Crowd in the French Revolution (1959), The Crowd in History (1964), Revolutionary Europe: 1783-1815 (1964), Europe in the Eighteenth- Century: Aristocracy and the Bourgeois Challenge (1972), Ideology and Popular Protest (1980) [İdeoloji ve Popüler Protesto, çev. Billur Yılmazyiğit, Sarmal, 2010], The Face of the Crowd: Selected Essays of George Rudé (1988) sayılabilir.