Türkiye Siyasetinde Kürtler
Direniş, Hak Arayışı, Katılım

Kürt siyasal hareketleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan beri Türkiye siyasal hayatında karşılık bulacak bir eylemlilik arayışı içinde. Ama direnerek, itiraz ederek ama ittifaklar kurarak, uzlaşarak ya da kendisini dönüştürmeye çalışarak, “Türkiyelileşme” mücadelesi vererek…

Kürt siyasal hareketleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan beri Türkiye siyasal hayatında karşılık bulacak bir eylemlilik arayışı içinde. Ama direnerek, itiraz ederek ama ittifaklar kurarak, uzlaşarak ya da kendisini dönüştürmeye çalışarak, “Türkiyelileşme” mücadelesi vererek…

Türkiye Siyasetinde Kürtler’deki yazılar bu arayışın ve mücadelenin arkasında yatan dinamikleri, tarihsel süreci farklı açılardan ele alıyor: Kürtlerin siyasi temsiliyet ve katılım mücadelelerinden Kürt etnobölgesel hareketinin doğuşuna, Kürt hareketinin “geleneksel”le ilişkisinden 2000’li yıllarda aldığı pozisyonlara, “Demokratik Özerklik” fikrinden Kürtçenin direnişine, sürekli olarak Türkiye siyasetine katılmak, kendisine yer bulmak isteyen Kürt hareketlerinin bir panoramasını ortaya koyuyor.

Büşra Ersanlı, Günay Göksu Özdoğan, Ahmet Alış, Cemil Gündoğan, Şeref Kavak, Halil Bayhan ve Nesrin Uçarlar’ın katkılarıyla…

"Bu kitaba katkıda bulunanlar, Kürt siyasal ve kültürel hareketlerinin Türkiye siyasal yaşamına dahil olmak, Türkiye’deki siyasal kültüre etki etmek üzere verdiği mücadelenin değerine inanmaktadırlar. Hepimizin dileği, mevcut tartışma iklimine hâkim olan otoriter, “devlet”çi ve “güvenlik”çi yaklaşımın demokratik bir nitelik kazanmasıdır."

Kitapta yer alan bölümler
Kürtlerin Türkiye’de Yakın Dönem Siyasi Temsiliyeti ve Katılım Mücadeleleri Büşra Ersanlı
Kürt Etnobölgesel Hareketinin Doğuşu, Kitleselleşme Sürece ve Türkiye İşçi Partisi: 1959- 1974 Ahmet Alış
Geleneğin Değersizleşmesi: Kürt Hareketinin 1970’lerde Gelenekselle İlişkisi Üzerine Cemin Gündoğan
Kürt Siyasetinin 2000’li Yılları: ‘Türkiyelileşme’ ve Demokratik Toplum Partisi Şeref Kavak
Demokratik Özerklik: Statü Talebi ve Demokratikleşme Arzusu Büşra Ersanlı
Kürtçenin Direnişi ve Siyasalın Geri Dönüşü Nesrin Uçarlar

İstanbul´da doğdu.. 1978´de Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü´nden mezun oldu ve aynı üniversitenin Siyaset Bilimi Bölümü'nden yüksek lisans (1981) ve doktora (1989) dereceleri aldı. Doktora tezi İktidar ve Tarih, Türkiye'de "Resmi Tarih" Tezinin Oluşumu (1929-1937) başlığıyla kitap olarak yayımlandı (AFA, 1992; İletişim Yayınları 1996). Başlıca akademik ilgi alanları olan siyaset kuramları, milliyetçilik, Türk milliyetçiliği, milli tarih yazımı, Orta Asya, Kafkaslar, Rusya Federasyonu, Avrasya çalışmaları ve toplumsal cinsiyet üzerine çok sayıda Türkçe ve yabancı dillerde yayımlanmış makaleleri bulunmakta. Bağımsızlığın İlk Yılları: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan (Kültür Bakanlığı Yayınları, 1994) ve Türk Cumhuriyetleri Kültür Profili: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan (Kültür Bakanlığı Yayınları, 1995) derleme kitaplarıyla; Orazpolat Ekaev ile Türkmenistan'da Toplum ve Kültür (Kültür Bakanlığı Yayınları, 1998); Hüsamettin Memedov ile Söz'ün Saz'ın, Ateş'in Ülkesi: Azerbaycan ( DA Yayıncılık, 2004) ve İbrahim Mazlum ile Her Yerde Her Zaman Siyaset: Türkiye'de Siyasal Kültür, Siyasal Sistem ve Kadın (KA-DER, 2008) başlıklı çalışmaları bulunmaktadır. 

Bir siyasal aktivist olarak da tanınan Ersanlı, çeşitli insan hakları platformlarına, KA-DER ( Kadın Adayları Destekleme Derneği), AÇEV (Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı) gibi birçok derneğin eğitim çalışmalarına destek vermiştir. Ayrüca Türkiye Ekonomi ve Sosyal Tarih Vakfı (TESEV), Üniversite Profesörleri Derneği, Helsinki Yurttaşlar Derneği, 10 Aralık Hareketi, Barış ve Demokrasi Partisi Parti Meclisi'ne seçilen Ersanlı, TBMM çatısı altında başlatılan yeni anayasa hazırlık çalışmaları çerçevesinde BDP Anayasa Komisyonu'nda yer almış, partiler arası hazırlık ve uzlaşma görüşmelerine katılarak bilimsel ve siyasal birikimini yeni anayasa süresince yansıtmaya çalışmıştır. 1990 yılından beri Marmara Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir.
1950’de İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde, yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansını (1975) Endüstriyel İlişkiler dalında İngiltere’de London School of Economics’de, doktorasını (1990) Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü’nde Siyaset Bilimi dalında yaptı. 1979’da araştırma görevlisi olarak Marmara Üniversitesi’ne girdi. 1996’da aynı üniversitenin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doçent oldu. Halen aynı bölümde öğretim üyesidir ve ulusçuluk, Türkî Cumhuriyetler’de uluslaşma, azınlık-devlet ilişkileri ve Balkanlar üzerine Türkçe ve İngilizce derleme eserleri ve makaleleri yayımlanmıştır. Doktora tezi Turan'dan Bozkurt'a: Tek Parti Döneminde Türkçülük (1931-1946) (İletişim Yayınları, 2001) adıyla yayımlandı ve 2002'de Tarih Vakfı-Afet İnan Tarih Araştırma Ödülü'nü aldı. Balkan ve Türk milliyetçilikleri, Sovyet uluslar politikası, Türki cumhuriyetlerde uluslaşma süreci ve azınlık sorunları üzerine çeşitli yerli-yabancı dergi ve kitaplarda makaleleriyle dört derleme kitabı (Kemali Saybaşılı ile Balkans: A mirror of the New İnternational Order, Eren, 1995; Gül Tokay ile  Redefining Nation, State and Citizen İstanbul, Eren, 2000; Ayhan Kaya ile Uluslararası İlişkilerde Sınır Tanımayan Sorunlar, Bağlam Yayınları, 2004; Gencer Özcan ve Şule Kut ile  Türk Dış Politikasını Düşünmek: A. Haluk Ülman'a Armağan, Der Yayınları, 2012) ve iki ortak yazarlı (G.G Özdoğan-Füsün Üstel-Karin Karakaşlı-Ferhat Kentel, Türkiye'de Ermeniler: Cemaat-Birey-Yurttaş, Bilgi Üniversitesi Yayınevi, 2009; G.G. Özdoğan-Ohannes Kılıçdağı, Türkiye Ermenilerini Duymak: Sorunlar, Talepler ve Çözüm Önerileri, TESEV Yayınları, 2011) çalışmaları bulunmaktadır.

2009 yılında Lund Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden doktora derecesi aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ders vermekte. Çağdaş siyaset felsefesi bağlamında iktidar, direniş, siyasallık ve adalet kavramları çerçevesinde, Türkiye’deki Kürt meselesi üzerine çalışmalar yapıyor. Kişisel ve ortak yayınlarının yanı sıra, Büşra Ersanlı ve Günay Göksu Özdoğan ile birlikte Türkiye Siyasetinde Kürtler - Direniş, Hak Arayışı, Katılım (İletişim, 2012) isimli kitabı derlemiştir. Son olarak “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Paramiliter Bir Yapılanma: Köy Koruculuğu” adlı DİSA araştırmasında, “Meclis Tutanaklarından ve Basından Koruculuk Sisteminin Kurulması, İnşası ve Sürdürülmesi” başlıklı bölümü kaleme almıştır.

Kitabın Adı Türkiye Siyasetinde Kürtler
Alt Başlık Direniş, Hak Arayışı, Katılım
ISBN 9789750510632
Kapak Bülent Uzun, Anadolu Ajansı
Yayın No İletişim - 1764
Dizi Araştırma-İnceleme - 297
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 302 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 250 gr
Perakende Satış Fiyatı 203,00 TL
Baskı 3. baskı - Ocak 2016 (1. baskı - Haziran 2012)
Derleyen Büşra Ersanlı, Günay Göksu Özdoğan, Nesrin Uçarlar
Editör Kıvanç Koçak
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Oben Üçke
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset