Nesrin Uçarlar

2009 yılında Lund Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden doktora derecesi aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ders vermekte. Çağdaş siyaset felsefesi bağlamında iktidar, direniş, siyasallık ve adalet kavramları çerçevesinde, Türkiye’deki Kürt meselesi üzerine çalışmalar yapıyor. Kişisel ve ortak yayınlarının yanı sıra, Büşra Ersanlı ve Günay Göksu Özdoğan ile birlikte Türkiye Siyasetinde Kürtler - Direniş, Hak Arayışı, Katılım (İletişim, 2012) isimli kitabı derlemiştir. Son olarak “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Paramiliter Bir Yapılanma: Köy Koruculuğu” adlı DİSA araştırmasında, “Meclis Tutanaklarından ve Basından Koruculuk Sisteminin Kurulması, İnşası ve Sürdürülmesi” başlıklı bölümü kaleme almıştır.