Hiçbir Şey Yerinde Değil
Çatışma Sonrası Süreçte Adalet ve Geçmişle Yüzleşme Talepleri

Geçmişle yüzleşmede mağdurların, tanıkların, hayatta kalanların konumları nedir? Faillerin, sorumluların, seyirci kalanların, bilmeyenlerin -hele bilebilecekleri halde bilmeyenlerin- konumları nedir? Hafıza, yas tutma, bağışlama, hınç ve küskünlük, siyasal dostluk, nasıl işler bu yüzleşmede? Yüzleşme, bağışlama, helalleşme nasıl mümkün olur? Bütün bu soruların cevabını, teorinin ve dünya tecrübesinin birikimlerinin sağlamasını Muş’ta, Bitlis’te, Van’da, Hakkari’de, Şırnak’ta, Mardin’de, Batman’da, Diyarbakır’da yapan bir çalışma.

“Artık giden gitti. Zaman artık gitti”.

Yirmi yıl önce, Türkiye’nin 90’larında, kocası sokakta vurularak öldürülmüş bir Vanlı kadının sözleri bunlar. Acısını böyle tok sözlü karşılayan da var, hâlâ ağıt yakan da... ’90’lı yılların savaşla, ölümlerle, işkenceyle, kayıplarla dolu mirasıyla yüzleşmek, sadece doğrudan mağdurlarının değil, bütün toplumun, her insanın sorunu olmalı. Bu araştırma, böyle bir yüzleşmenin zorluklarına, imkânlarına, araçlarına dair kapsamlı bir zemin etüdüdür. Hem teorik ve kavramsal, hem de saha koşullarını tarayan pratik bir zemin etüdü. Çatışmalı dönemlerin sonrasında adalet nasıl sağlanır? Cezalandırıcı ve onarıcı adalet kavramları hangi kapıları açar? Hakikat hakkı neden bir “hak”tır?

 

Geçmişle yüzleşmede mağdurların, tanıkların, hayatta kalanların konumları nedir? Faillerin, sorumluların, seyirci kalanların, bilmeyenlerin -hele bilebilecekleri halde bilmeyenlerin- konumları nedir? Hafıza, yas tutma, bağışlama, hınç ve küskünlük, siyasal dostluk, nasıl işler bu yüzleşmede? Yüzleşme, bağışlama, helalleşme nasıl mümkün olur?


Bütün bu soruların cevabını, teorinin ve dünya tecrübesinin birikimlerinin sağlamasını Muş’ta, Bitlis’te, Van’da, Hakkari’de, Şırnak’ta, Mardin’de, Batman’da, Diyarbakır’da yapan bir çalışma.

2009 yılında Lund Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden doktora derecesi aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ders vermekte. Çağdaş siyaset felsefesi bağlamında iktidar, direniş, siyasallık ve adalet kavramları çerçevesinde, Türkiye’deki Kürt meselesi üzerine çalışmalar yapıyor. Kişisel ve ortak yayınlarının yanı sıra, Büşra Ersanlı ve Günay Göksu Özdoğan ile birlikte Türkiye Siyasetinde Kürtler - Direniş, Hak Arayışı, Katılım (İletişim, 2012) isimli kitabı derlemiştir. Son olarak “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Paramiliter Bir Yapılanma: Köy Koruculuğu” adlı DİSA araştırmasında, “Meclis Tutanaklarından ve Basından Koruculuk Sisteminin Kurulması, İnşası ve Sürdürülmesi” başlıklı bölümü kaleme almıştır.

Kitabın Adı Hiçbir Şey Yerinde Değil
Alt Başlık Çatışma Sonrası Süreçte Adalet ve Geçmişle Yüzleşme Talepleri
ISBN 9789750517655
Yayın No İletişim - 2159
Dizi Bugünün Kitapları - 184
Alan Antropoloji
Sayfa 326 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 269 gr
Perakende Satış Fiyatı 9,00 TL
Baskı 1. baskı - Mayıs 2015
Yazar DİSA, Nesrin Uçarlar
Editör Tanıl Bora
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Ubeydullah Hakan
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset