Geert Lovink

GEERT LOVINK Ağ kültürünü teknoloji devlerine bırakılamayacak kadar kıymetli bulan Amsterdam doğumlu Lovink uzun yıllardır medya eleştirisi ve teorisi alanında çalışmalar yapıyor. 2004’te Ağ Kültürleri Enstitüsü’nü (Institute of Network Cultures) kurdu ve hâlâ yeni medya alanındaki gelişmeler üzerine ufuk açıcı çalışmalar üretiyor. Yayımlanmış önemli kitapları şunlardır: The Principle of Notworking (2005), Zero Comments: Blogging and Critical Internet Culture (2007), Networks Without a Cause: A Critique of Social Media (2012), Social Media Abyss: Critical Internet Cultures and the Force of Negation (2016), Organization After Social Media (Ned Rossiter ile birlikte, 2018), Sad by Design: On Platform Nihilism (2019). Sosyal Medyanın Dipsiz Kuyusu 2018 yılında Türkçeye de çevrildi (çev. Deniz Esen, Otonom Yayıncılık,
İstanbul).