Günay Göksu Özdoğan

1950’de İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde, yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansını (1975) Endüstriyel İlişkiler dalında İngiltere’de London School of Economics’de, doktorasını (1990) Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü’nde Siyaset Bilimi dalında yaptı. 1979’da araştırma görevlisi olarak Marmara Üniversitesi’ne girdi. 1996’da aynı üniversitenin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doçent oldu. Halen aynı bölümde öğretim üyesidir ve ulusçuluk, Türkî Cumhuriyetler’de uluslaşma, azınlık-devlet ilişkileri ve Balkanlar üzerine Türkçe ve İngilizce derleme eserleri ve makaleleri yayımlanmıştır. Doktora tezi Turan'dan Bozkurt'a: Tek Parti Döneminde Türkçülük (1931-1946) (İletişim Yayınları, 2001) adıyla yayımlandı ve 2002'de Tarih Vakfı-Afet İnan Tarih Araştırma Ödülü'nü aldı. Balkan ve Türk milliyetçilikleri, Sovyet uluslar politikası, Türki cumhuriyetlerde uluslaşma süreci ve azınlık sorunları üzerine çeşitli yerli-yabancı dergi ve kitaplarda makaleleriyle dört derleme kitabı (Kemali Saybaşılı ile Balkans: A mirror of the New İnternational Order, Eren, 1995; Gül Tokay ile  Redefining Nation, State and Citizen İstanbul, Eren, 2000; Ayhan Kaya ile Uluslararası İlişkilerde Sınır Tanımayan Sorunlar, Bağlam Yayınları, 2004; Gencer Özcan ve Şule Kut ile  Türk Dış Politikasını Düşünmek: A. Haluk Ülman'a Armağan, Der Yayınları, 2012) ve iki ortak yazarlı (G.G Özdoğan-Füsün Üstel-Karin Karakaşlı-Ferhat Kentel, Türkiye'de Ermeniler: Cemaat-Birey-Yurttaş, Bilgi Üniversitesi Yayınevi, 2009; G.G. Özdoğan-Ohannes Kılıçdağı, Türkiye Ermenilerini Duymak: Sorunlar, Talepler ve Çözüm Önerileri, TESEV Yayınları, 2011) çalışmaları bulunmaktadır.