Turan'dan Bozkurt'a
Tek Parti Döneminde Türkçülük (1931-1946)

Genellikle birbirine koşut olarak anılan Türkçülük, Turancılık, Pantürkizm´in özgül siyasal ve ideolojik içerikleri nedir? Türkçülük-Turancılık-Pantürkizm, Türk ulusçuluğunun oluşum dönemine özgü romantik aşırılıkları mı? Yoksa Türkçü-Turancı-Pantürkist akımlar, ulus-devletin ve resmi miliyetçiliğin kuruluş sürecinde de etkilerini sürdürdüler mi?

Genellikle birbirine koşut olarak anılan Türkçülük, Turancılık, Pantürkizm´in özgül siyasal ve ideolojik içerikleri nedir? Türkçülük-Turancılık-Pantürkizm, Türk ulusçuluğunun oluşum dönemine özgü romantik aşırılıkları mı? Yoksa Türkçü-Turancı-Pantürkist akımlar, ulus-devletin ve resmi miliyetçiliğin kuruluş sürecinde de etkilerini sürdürdüler mi? Kısmen muhalif radikal hareketler aracılığıyla, ama kısmen de rejim bünyesinde bu düşünceleri izlemeyi sürdürenlerin siyasal konumu nasıl tanımlanmalı? Günay Göksu Özdoğan, Cumhuriyet´in kuruluş yıllarındaki Türkçü ve Turancı akımlara ilişkin incelemesinde, bu soruları doyurucu cevaplar getiriyor. Sözkonusu akımların Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura´ya dayanan mirasını irdeledikten sonra, Cumhuriyet´in milliyetçilğinin, başka bir terimle Kemalist ulusçuluğun bu mirasla ilgili açmazını hatırlatıyor. Öte yandan, o dönemin Nazizm´e kaynaklık eden coşkulu Alman milliyetiçi-popülist ideolojisinin Türkçü-Turancı-Pantürkist akımları (hem manevi hem `maddi` olarak!) besleyen etkisine dikkat çekiyor. Kitabın özellikle yakından baktığı olay: Türkçü-Turancı akımın İkinci Dünya Savaşı dönemindeki yükseliş ve düşüşü. Başta Nihal Atsız ve Reha Oğuz Tükkan olmak üzere, Türkçü ideologların siyasal, düşünsel ve kişisel profili çiziliyor. Siyasal tarihimizin çarpıcı vakalarından `Irkçılık-Turancılık Davası`nın hikayesi anlatılıyor. Türkçü-turancı akım, İkinci Dünya Savaşı arefesinde ve sırasında, adıyla sanıyla ve önemli bir aktör olarak siyaset sahnesinde boy gösterdi. Onun Cumhuriyet tarihindeki bu kısa ömürlü `altın çağı`, varlığını gizil ve dolaylı olarak ondan sonra da sürdüren bu ideolojinin anlaşılması bakımından kilit önemdedir.

1950’de İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde, yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansını (1975) Endüstriyel İlişkiler dalında İngiltere’de London School of Economics’de, doktorasını (1990) Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü’nde Siyaset Bilimi dalında yaptı. 1979’da araştırma görevlisi olarak Marmara Üniversitesi’ne girdi. 1996’da aynı üniversitenin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doçent oldu. Halen aynı bölümde öğretim üyesidir ve ulusçuluk, Türkî Cumhuriyetler’de uluslaşma, azınlık-devlet ilişkileri ve Balkanlar üzerine Türkçe ve İngilizce derleme eserleri ve makaleleri yayımlanmıştır. Doktora tezi Turan'dan Bozkurt'a: Tek Parti Döneminde Türkçülük (1931-1946) (İletişim Yayınları, 2001) adıyla yayımlandı ve 2002'de Tarih Vakfı-Afet İnan Tarih Araştırma Ödülü'nü aldı. Balkan ve Türk milliyetçilikleri, Sovyet uluslar politikası, Türki cumhuriyetlerde uluslaşma süreci ve azınlık sorunları üzerine çeşitli yerli-yabancı dergi ve kitaplarda makaleleriyle dört derleme kitabı (Kemali Saybaşılı ile Balkans: A mirror of the New İnternational Order, Eren, 1995; Gül Tokay ile  Redefining Nation, State and Citizen İstanbul, Eren, 2000; Ayhan Kaya ile Uluslararası İlişkilerde Sınır Tanımayan Sorunlar, Bağlam Yayınları, 2004; Gencer Özcan ve Şule Kut ile  Türk Dış Politikasını Düşünmek: A. Haluk Ülman'a Armağan, Der Yayınları, 2012) ve iki ortak yazarlı (G.G Özdoğan-Füsün Üstel-Karin Karakaşlı-Ferhat Kentel, Türkiye'de Ermeniler: Cemaat-Birey-Yurttaş, Bilgi Üniversitesi Yayınevi, 2009; G.G. Özdoğan-Ohannes Kılıçdağı, Türkiye Ermenilerini Duymak: Sorunlar, Talepler ve Çözüm Önerileri, TESEV Yayınları, 2011) çalışmaları bulunmaktadır.

Kitabın Adı Turan'dan Bozkurt'a
Alt Başlık Tek Parti Döneminde Türkçülük (1931-1946)
ISBN 9789754708837
Yayın No İletişim - 714
Dizi Araştırma-İnceleme - 110
Alan Tarih, Politika/Siyaset
Sayfa 352 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 282 gr
Perakende Satış Fiyatı 229,00 TL
Baskı 6. baskı - Kasım 2021 (1. baskı - Mayıs 2001)
Yazar Günay Göksu Özdoğan
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Utku Lomlu
Uygulama Hüsnü Abbas
Dizin M. Cemalettin Yılmaz
Çeviren İsmail Kaplan
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset