Ulus, Din, Sınıf
Türkiye’de Kürt Mutabakatının İnşası

Tarihle, politik ve toplumsal mücadelelerle, uluslararası dinamiklerle, küresel gelişmelerle ve tüm Kürdistan coğrafyasıyla haşır neşir olan bu kapsamlı çalışma, konuyla ilgili bir temel referans değeri kazanacak.
Kürt meselesi bir etnik kimlik meselesi midir, bir ulusal dava mıdır? Dinle ve dinsel kimlikle ilgili bir rejim meselesi midir? Sınıfsal bir mesele midir? Bu sorular etrafında şimdiye kadar birçok analiz yapıldı, saflar tutuldu, politik çözüm önerileri geliştirildi. Cuma Çiçek, kitabında ulusal, dinsel ve sınıfsal boyutları derin bir vukufla analiz etmekle kalmıyor, bu üç cepheyi bir arada, etkileşimleri içinde anlamamızı sağlayan sağlam bir bütüncül model sunuyor. Toplumsal cinsiyet ve kadın hareketi boyutunu da ihmal etmeden...

Bunu yaparken, Kürt kimlik inşasının üç aktörüne odaklanıyor kitap: Kürt ulusal bloğu, Kürt dinî bloğu ve Kürt ekonomik elitler bloğu. Meselenin üç cephesi arasındaki ilişki ve çelişkinin, bu üç blok arasındaki ilişki ve çelişkiler düzleminde billurlaştığını görüyoruz. Bir başka analiz düzlemini, “politik Kürt bölgesinin”, yerelleşme, demokratik özerklik ve federasyon seçenekleri arasında salınan kurumsal yapılanması oluşturuyor. 

Tarihle, politik ve toplumsal mücadelelerle, uluslararası dinamiklerle, küresel gelişmelerle ve tüm Kürdistan coğrafyasıyla haşır neşir olan bu kapsamlı çalışma, konuyla ilgili bir temel referans değeri kazanacak. Bilgimizi zenginleştirmekle kalmıyor, zaten bildiklerimizebaşka bir gözle bakarak onları daha iyi bilmemizi sağlıyor.

1980 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır’da gördükten sonra 2004 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü tamamladı. Aynı üniversitede 2005-2008 yılları arasında Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı’nı bitirdi. Tezinde Diyarbakır’da yönetişim sürecini eleştirel bir perspektifle ele aldı. 2009-2014 yılları arasında Paris Politik Etütler Enstitüsü’nde (Institut d’Etudes politiques de Paris - Sciences Po.) Siyaset Bilimi Anabilim Dalı’nda, Siyaset Sosyolojisi ve Kamu Politikaları/Eylemleri alanında doktorasını tamamladı. Birikim, Praksis, İktisat Dergisi, Turkish Studies, Dialectical Anthropology dergilerinde Kürt meselesi, Kürt İslâmcılığı, yerel yönetimler, bölgesel eşitsizlik, sınıf ve kimlik ilişkileri, çatışma çözümü ve toplumsal barış inşası konularında makaleleri yayınlandı. Şu an Paris Politik Etütler Enstitüsü Uluslararası Araştırmalar Merkezi (Centre de Recherches Internationales - CERI) bünyesinde akademik çalışmalarını sürdürüyor.

Yayınlanan kitapları: The Kurds of Turkey: National, Religios and Economic Identities [Türkiye Kürtleri: Ulusal, Dini ve Ekonomik Kimlikler] (Londra: I.B. Tauris, 2017); Ulus, Din, Sınıf: Türkiye’de Kürt Mutabakatının İnşası (İstanbul: İletişim, 2015); Zimanek Çima Tê Qedexekirin: Polîtîkayên Zimanî û Rewşa Kurdî li Tirkiyeyê [Bir Dil Neden Yasaklanır: Dil Politikaları ve Türkiye’de Kürtçenin Durumu] (İstanbul: Peywend Yayınları, 2013); Küreselleşme ve Yerel Demokrasi: Liberal Katılımın Söyleminin Sınırları & Diyarbakır Örneği (İstanbul: Vate Yayınları, 2011); Demokratikleşme Süreçlerinde Sivil Toplum Örgütleri: Bir Alan Araştırması Örneği Olarak Güneydoğu (İstanbul: Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı Yayınları, 2004).

Kitabın Adı Ulus, Din, Sınıf
Alt Başlık Türkiye’de Kürt Mutabakatının İnşası
ISBN 9789750517792
Yayın No İletişim - 2173
Dizi Araştırma-İnceleme - 360
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 390 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Ağırlık 401 gr
Perakende Satış Fiyatı 270,00 TL
Baskı 2. baskı - Ocak 2021 (1. baskı - Haziran 2015)
Yazar Cuma Çiçek
Editör Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan Hüner Aydın
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Saygın Serdaroğlu
Uygulama Hüsnü Abbas
Dizin Birhan Koçak
Düzelti Birhan Koçak
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset