Şeref Kavak

1984 yılında İstanbul'da doğdu. Ortaöğrenimini Kadıköy Anadolu Lisesi ve yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Yüksek lisans derecesini 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde Demokratik Toplum Partisi üzerine hazırladığı çalışmasıyla aldı. Doktora eğitimini İngiltere'de Keele University Research Instute for Social Sciences'da Kürt diaspora siyaseti üzerine sürdürmektedir. Yazarın ilk kitabı Kurdish Etno-political Transformation in Turkey başlığıyla LAP LAmbert Academic Publishing tarafından 2012'de basıldı. İlgi alanları kimlik siyaseti, etnisite ve siyaset, (ulusötesi) siyasi/sosyal hareketler, Kürt çalışmaları, Türkiye siyaseti ve siyaset sosyolojisidir.