Mehmet Ali Çalışkan

1971 yılında Çayırlı’da doğdu. Ankara Dikmen Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı, aynı üniversitenin Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Sivil toplum, sivil toplum kuruluşları, STK projelerinin toplumsal etkileri üzerine araştırmalarda yer aldı. Bu çalışmaların raporları çeşitli uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından yayımlandı.