Osmanlı Toplumunda Ötekileştirme, Düşmanlık ve Nefret (16.-18. Yüzyıllar)

Osmanlı İmparatorluğu’nun çokdinli, çokdilli ve çokuluslu yapısından bahsedilirken genellikle “hoşgörü,” “toplumsal huzur” ya da “uyum içinde birlikte yaşayabilme” gibi olumlu kavramlar kullanılır. Peki sahiden de durum bu kadar tozpembe miydi? Gerçekten Osmanlı toplumunun önemli belirleyici bir özelliği hoşgörü ve uyum içinde olması mıydı? Hakan T. Karateke, H. Erdem Çıpa ve Helga Anetshofer’in derlediği ve birçok tarihçinin katkı sunduğu, Osmanlı Toplumunda Ötekileştirme, Düşmanlık ve Nefret (16.-18. Yüzyıllar), bu romantik bakış açısına daha realist yaklaşımlar geliştiriyor.

Osmanlı İmparatorluğu’nun çokdinli, çokdilli ve çokuluslu yapısından bahsedilirken genellikle “hoşgörü,” “toplumsal huzur” ya da “uyum içinde birlikte yaşayabilme” gibi olumlu kavramlar kullanılır. Peki sahiden de durum bu kadar tozpembe miydi? Gerçekten Osmanlı toplumunun önemli belirleyici bir özelliği hoşgörü ve uyum içinde olması mıydı? Hakan T. Karateke, H. Erdem Çıpa ve Helga Anetshofer’in derlediği ve birçok tarihçinin katkı sunduğu, Osmanlı Toplumunda Ötekileştirme, Düşmanlık ve Nefret (16.-18. Yüzyıllar), bu romantik bakış açısına daha realist yaklaşımlar geliştiriyor. Yazarlar, dinî ve toplumsal grupların, milliyetçi ideolojilerin yayılmasından önce de, “öteki” ve “yabancı” gibi görülenlere karşı duyduğu tahammülsüzlüklerin yaygınlığına dikkat çekiyor. Kökleşmiş önyargıların ötesinde, güncel gerilimler, toplumsal ve ekonomik dalgalanmalardan beslenebilen farklı olumsuzluklara işaret ederek, “Osmanlı Barışı”nın çok daha karmaşık bir şekilde tanımlanması gerektiğini ileri sürüyorlar.

“Tabii ki, antipatinin çok değişik biçimleri ve şiddet dereceleri var. Yelpazenin bir ucunda sistematik devlet zulmü, tehcir ve şiddetin, diğer ucunda ise günlük hayattaki aşağılamaların ya da mesela ticaret ilişkilerinde görülen güvensizliğin yer aldığını düşünebiliriz. Elinizdeki çalışma Osmanlı toplumunu oluşturan cemaatler arasındaki karşılıklı antipatilerin ne gibi şekiller alabileceğini anlamayı ve bu duyguları 19. yüzyıl öncesinde Osmanlı toplumu özelinde konumlandırmaya yönelik tarihsel bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlıyor.”

Kitapta yer alan bölümler
HIRİSTİYAN KÖKENLİ OSMANLILAR HAKKINDA DEĞİŞEN ALGILAR: OSMANLI TARİHYAZIMINDA KUL KARŞITI HİSSİYAT H. Erdem Çıpa
1500-1730 YILLARI ARASINDA MISIR VE İSTANBUL’DA ÇERKES MEMLÛKLER Jane Hathaway
RİSALE-İ TEBERDARİYYE’NİN KARANLIĞINI RAFİÜ’L-GUBUŞ İLE AYDINLATMAK: SİYAH AFRİKALILARA DAİR ÜÇ ERKEN MODERN OSMANLI METNİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ Baki Tezcan
OSMANLILARIN GÖZÜNDEN YAHUDİ, ORTODOKS HIRİSTİYAN VE AVRUPALI (1550-1700) Bilha Moor
MÜHTEDİLERİN YAHUDİ KARŞITLIĞI ÜZERİNE Hakan T. Karateke
EVLİYA ÇELEBİ’NİN YAHUDİ ALGISI Hakan T. Karateke
ŞÜPHELİ TEBAA VE HUZURSUZ KOMŞULAR: BOSNALI FRANSİSKENLERİN OSMANLI DEVLETİ, “TÜRKLER” VE EFLAKLARA KARŞI TUTUMLARI Vjeran Kursar
“MEMLEKETİMİZİN GÜZEL VE KADİM ÂDETLERİNİ BOZANLAR”: 16.-17. YÜZYILLARDA TUNA PRENSLİKLERİNDE YUNAN DÜŞMANLIĞI Konrad Petrovszky
ERKEN MODERN DÖNEM OSMANLI SÖYLEMİNDE “ÇİNGENE”NİN FARKLI YÜZLERİ Faika Çelik
KURGUDA KÂFİRLERİN CİNSİYETİ: SABİT’İN HİKÂYE-İ HACE FESAD’INA DAİR BİR OKUMA İpek Hüner-Cora
“DERTLERİN EN BÜYÜĞÜ”: 16. YÜZYIL FİRASETNAME’LERİNDE KADINLIK ANLATISI Emin Lelić
17. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI HİCVİNDE ÖTEKİNİ TAYİN, TARİF VE TAHKİR Michael D. Sheridan
“ÇORUMLU MUSUN?”: TAŞRA HALKINA YÖNELİK AŞAĞILAYICI TUTUMLARI YANSITAN BİR DEYİM Helga Anetshofer

(PhD, Bamberg Üniversitesi): Chicago Üniversitesi’nde Osmanlı ve Türk Kültürü, Dili ve Edebiyatı profesörüdür. Evliya Çelebi’s Journey from Bursa to the Dardanelles and Edirne (2013) kitabının ve “The Rosy History of Jews in the Ottoman Empire: A Critical Approach to Jewish Historiography” (2019) adlı makalenin yazarıdır.

(PhD, Harvard Üniversitesi): Michigan Üniversitesi, Tarih ve Ortadoğu Araştırmaları bölümlerinde öğretim üyesidir. The Making of Selim: Succession, Legitimacy, and Memory in the Early Modern Ottoman World (2017) [Yavuz’u Yaratmak: Osmanlı Dünyasında Saltanat Veraseti, Meşruiyet ve Tarihi, çev. Zeynep Rona, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2019] kitabının yazarıdır. Ayrıca Emine Fetvacıile birlikte Writing History at the Ottoman Court: Editing the Past, Fashioning the Future (2013) başlıklı kitabın editörlüğünü yapmıştır.

(PhD, Viyana Üniversitesi): Chicago Üniversitesi’nde Osmanlıca ve Türkçe dersleri vermektedir. Yeni çıkan yayınları arasında “Folk Etymologies and Stories of Toponyms from Danishmendid Territory in Evliya Çelebi’s Seyahatname” (2015) ve “The Hero Dons a Talismanic Shirt for Battle: Magic Objects Aiding the Warrior in a Turkish Epic Romance” (2018) adlı makaleleri bulunmaktadır.

Kitabın Adı Osmanlı Toplumunda Ötekileştirme, Düşmanlık ve Nefret (16.-18. Yüzyıllar)
Orijinal Adı Disliking Others: Loathing, Hostility, and Distrust in Premodern Ottoman Lands
ISBN 9789750533600
Yayın No İletişim - 3197
Dizi Tarih - 163
Alan Politika/Siyaset, Sosyoloji, Tarih
Sayfa 395 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 279,00 TL
Baskı 2. baskı - Kasım 2022 (1. baskı - Ağustos 2022)
Derleyen Hakan T. Karateke, H. Erdem Çıpa, Helga Anetshofer
Çeviren Alptuğ Güney
Editör Merve Öztürk
Kapak Suat Aysu
Kapaktaki Görsel Gökhan Pahlı
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit