Ulusaşırı Adaletin Sınırları

Dilek Kurban, Ulusaşırı Adaletin Sınırları’nda uluslarüstü mahkemelerin, etno-politik çatışmalar bağlamında, azınlıklara fiziksel şiddet ve politik baskı uygulayan otoriter rejimleri etkili bir şekilde denetleyebilmek için sahip oldukları olanakları ve önlerindeki engelleri sorguluyor. Bu amaçla, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Türkiye’de devam eden Kürt çatışmasıyla ilişkisini ele alıyor.

“(...) her şeyden önce, bu tür korkunç hak ihlalleri nasıl meydana gelebildi? AYM’nin ölüm kalım meselelerinde dahi kendi yargı yetkisini kısıtlamasının açıklaması ne olabilir? Ya AİHM’in, ‘yakın ve geri dönüşü bulunmayan bir zarar riski’ açıkça mevcut olmasına rağmen geçici tedbir taleplerini reddetmesi nasıl açıklanabilir? Nasıl oluyor da onlarca yıllık AİHM denetimine rağmen Türkiye güvenlik kuvvetleri hâlâ cezasızlık rejiminden faydalanabiliyor? Bu sadece, Türkiye’nin AİHM kararlarına riayet etmemesi sorunu mudur? Yoksa AİHM’in etkililiği üzerinde de düşünmemizi gerektiriyor mu?”

Dilek Kurban, Ulusaşırı Adaletin Sınırları’nda uluslarüstü mahkemelerin, etno-politik çatışmalar bağlamında, azınlıklara fiziksel şiddet ve politik baskı uygulayan otoriter rejimleri etkili bir şekilde denetleyebilmek için sahip oldukları olanakları ve önlerindeki engelleri sorguluyor. Bu amaçla, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Türkiye’de devam eden Kürt çatışmasıyla ilişkisini ele alıyor.

Kürtlerin hukuki mobilizasyonunun izini süren Kurban, Kürt bölgesinde süregiden şiddeti mümkün kılan etmenlere de işaret ediyor. Bu gelişmeler karşısında AİHM’in otoriter rejimler karşısındaki etkisinin sınırlarını ve bunun nedenlerini inceliyor.

Ulusaşırı Adaletin Sınırları, Türkiye örneğinden hareketle, insan hakları bağlamında uluslarüstü mahkemeler ve hukuki seferberlik konusundaki çalışmalar için yeni sosyo-hukuki araştırma yolları öneriyor.

Maastricht Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden doktora, Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden hukuk doktorası, Columbia Üniversitesi’nden uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans sahibidir. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden almıştır. Doktora tezi, Hollanda’da 2019 Erasmus Tez Ödülü’ne layık görülmüş, 2020’de Cambridge Üniversitesi Yayınları tarafından Limits of Supranational Justice: The European Court of Human Rights and Turkey’s Kurdish Conflict başlıklı bir monografi olarak yayımlanmıştır. Kitap, Uluslararası Kamu Hukuku Derneği (ICON.S) Kitap Ödül Komitesi tarafından 2021 Özel Mansiyon Ödülü’ne layık görülmüştür. Araştırma alanları bölgesel insan hakları mahkemeleri, devlet şiddeti, hukuki mobilizasyon ve yargı siyaseti, özel olarak da otoriter rejimler olan Kurban, Berlin’de yaşamakta, akademik çalışmalarına burada devam etmektedir.

Kitabın Adı Ulusaşırı Adaletin Sınırları
ISBN 9789750535277
Yayın No İletişim - 3322
Dizi Araştırma-İnceleme - 558
Alan Tarih, Politika/Siyaset
Sayfa 325 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 215,00 TL
Baskı 1. baskı - Ağustos 2023
Yazar Dilek Kurban
Çeviren İdil Özcan
Editör Ahmet İnsel
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Mahmut Bozarslan
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Yağmur Yıldırımay Bayrakçı
Dizin Mehmet Atala
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit