Dilek Kurban

Maastricht Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden doktora, Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden hukuk doktorası, Columbia Üniversitesi’nden uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans sahibidir. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden almıştır. Doktora tezi, Hollanda’da 2019 Erasmus Tez Ödülü’ne layık görülmüş, 2020’de Cambridge Üniversitesi Yayınları tarafından Limits of Supranational Justice: The European Court of Human Rights and Turkey’s Kurdish Conflict başlıklı bir monografi olarak yayımlanmıştır. Kitap, Uluslararası Kamu Hukuku Derneği (ICON.S) Kitap Ödül Komitesi tarafından 2021 Özel Mansiyon Ödülü’ne layık görülmüştür. Araştırma alanları bölgesel insan hakları mahkemeleri, devlet şiddeti, hukuki mobilizasyon ve yargı siyaseti, özel olarak da otoriter rejimler olan Kurban, Berlin’de yaşamakta, akademik çalışmalarına burada devam etmektedir.