Nesimi Gökşen

NESİMİ GÖKŞEN Kayseri’nin Yeşilhisar kasabasında doğdu. Lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü’nde, yüksek lisans tahsilini Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. Doktora programını Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı’nda “27 Mayıs 1960 Müdahalesi ve Askerî Rejim:İhtilalci Subaylar Arasında İktidar Mücadeleleri, Fraksiyonlar ve Çatışmalar (27 Mayıs 1960-25 Ekim 1961)” isimli teziyle tamamladı. Uzmanlık alanı askerî sosyoloji,askerî darbeler gibi militarizmin alt türevleridir. Entelektüel ilgileri Osmanlı-Türk modernleşmesi, sosyal ve kültürel tarih gibi konular üzerine yoğunlaşır.