Türkiye’de Sağlıkta Kamu-Özel Ortaklığı
Şehir Hastaneleri

Elinizdeki kitapta, şehir hastaneleri olgusu çok yönlü olarak değerlendiriliyor. Bu modelin ekonomipolitiği nasıl işliyor, iktisadi ve malî etkileri nedir? Hukuki çerçeve nedir, şehir hastaneleriyle ilgili açılan davalar nasıl bir seyir izliyor? İstihdam koşulları nedir, sağlık çalışanlarını neler bekliyor? Hastaları neler bekliyor; tıbbi gerekliliklerden çok “müşteri memnuniyetini” gözeten sistemin etkileri neler olacak?

“Kamu özel ortaklığı finansman yöntemiyle yurttaşların cebinden küresel sermayeye kaynak aktarılıyor. Bu sistemde, şehrin içinde yer alan kolay ulaşılabilir hastanelerin kapatılması hastalar açısından sağlık hizmetlerine erişim zorluğu getiriyor ve dolayısıyla halkın sağlık hakkının engellenmesine neden olabiliyor.”
Prof. Dr. Raşit Tükel


Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı
Konu: Doğrudan doğruya sağlığımız!
Türkiye’nin sağlık sistemi, uzun süredir, birçok kamu hizmeti alanında olduğu gibi piyasalaştırma yönünde dönüşüyor. Bir kamu-özel ortaklığı modeli olarak devreye giren şehir hastaneleri, bu dönüşümün yeni ve kapsamlı bir aşamasıdır. Elinizdeki kitapta, şehir hastaneleri olgusu çok yönlü olarak değerlendiriliyor. Bu modelin ekonomipolitiği nasıl işliyor, iktisadi ve malî etkileri nedir? Hukuki çerçeve nedir, şehir hastaneleriyle ilgili açılan davalar nasıl bir seyir izliyor? İstihdam koşulları nedir, sağlık çalışanlarını neler bekliyor? Hastaları neler bekliyor; tıbbi gerekliliklerden çok “müşteri memnuniyetini” gözeten sistemin etkileri neler olacak? Kitapta, Ankara, Mersin, Adana, Yozgat, örneklerinde, şehir hastaneleri projesinin ilk elde edilen somut deneyimleri de ele alınıyor. Türkiye’nin sağlık sistemiyle ilgili, ürkütücü bir sağlık taraması…


Eriş Bilaloğlu, Sedat Çal, Uğur Emek, Özgür Erbaş, Bayazıt İlhan, Ali İhsan Ökten, Sabri, Öncü, Kayıhan Pala, Mustafa Sönmez, Çiğdem Toker, Raşit Tükel, Ful Uğurhan, Cavit Işık Yavuz ve Halis Yerlikaya’nın katkılarıyla.

Kitapta yer alan bölümler
Talan Yoluyla Sermaye Birikim Aracı Olarak Kamu-Özel Ortaklığı: Verimsiz ve Pahalı Bir Finansman Modeli T. Sabri Öncü
Kamu-Özel Ortaklığı (KÖO) ve Kamu Hizmetlerinin Metalaştırılması Sedat Çal
Sermaye Birikimi, “Kamu-Özel İşbirliği” ve Şehir Hastaneleri Mustafa Sönmez
Şehir Hastanelerinde Paranın Değeri Yaklaşımı Uğur Emek
Kamu Hastanelerinin Piyasalaştırılması ve Sağlık Alanında Kamu-Özel Ortaklığı Modeli Kayıhan Pala
Sağlık Alanında Kamu-Özel Ortaklığı: Birleşik Krallık Deneyimi Kayıhan Pala
Şehir Hastanesi Yargılamaları Özgür Erbaş
Sağlık Alanında Kamu-Özel Ortaklığı Girişimlerine Karşı TTB Tutumu Eriş Bilaloğlu
Sağlıkta Dönüşümde Son Dönem: Şehir Hastaneleri Raşit Tükel
Şehir Hastanelerinde Çalışanların İstihdam Koşulları ve Özlük Hakları Cavit Işık Yavuz
Bütçeyi Hasta Eden Bir Sağlık Modeli: Şehir Hastaneleri Çiğdem Toker
Orda Bir Hastane Var Uzakta: Mersin Şehir Hastanesi Ful Uğurhan
Adana Şehir Hastanesi: Neler Oldu? Ali İhsan Ökten
Şehir Hastaneleri: Yozgat Deneyimi Halis Yerlikaya
Ankara’da Şehir Hastaneleri: Sağlık Çalışanlarını ve Hastaları Neler Bekliyor? Bayazıt İlhan

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1988’de mezun oldu. Zorunlu hizmetini Rize Muradiye Sağlık Ocağı’nda yerine getirdi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ndeki Halk Sağlığı doktorasını 1997 yılında bitirdi. 2000’de yardımcı doçent, 2004’te doçent ve 2010 yılında profesör unvanı aldı. İngiliz ulusal sağlık sistemini gözlemlemek üzere 1999’da Londra’da, Küba sağlık sistemini gözlemlemek üzere 2006’da Havana’da bulundu; 2009-2014 yılları arasında Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Kentler Ağı’nın “Sağlıkta Eşitsizlikler” ve “Sağlıklı Kent Planlama” alt gruplarında yer aldı. Bursa Tabip Odası Genel Sekreterliği (1994-1998) ve Bursa Tabip Odası Başkanlığı (2010-2014) yaptı. Nilüfer Belediyesi Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Meclis üyesi ve Çankaya Belediyesi Kent ve Sağlık Danışma Kurulu üyesi (2009-2014) olarak görev aldı. İki kez Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde başhekimlik (1998, 2007-2008) yaptı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı (2011-2018, 2020-) ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü (2016-2018) olarak çalıştı. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Yüzün üzerinde bilimsel makalesi ve gazetelerde, dergilerde, dijital platformlarda yayınlanmış çok sayıda yazısı bulunmaktadır. Kayıhan Pala 43 kitapta bölüm yazarıdır, ayrıca Birinci Basamakta Kamu Sağlık Yönetimi El Kitabı ve Türkiye’de Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı: Şehir Hastaneleri (İletişim, 2018) kitaplarının editörüdür.

Üst Başlık Türkiye’de Sağlıkta Kamu-Özel Ortaklığı
Kitabın Adı Şehir Hastaneleri
ISBN 9789750524417
Yayın No İletişim - 2641
Dizi Araştırma-İnceleme - 433
Alan Sağlık
Sayfa 328 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 271 gr
Perakende Satış Fiyatı 216,00 TL
Baskı 3. baskı - Ocak 2021 (1. baskı - Haziran 2018)
Derleyen Kayıhan Pala, Türk Tabipleri Birliği Şehir Hastaneleri İzleme Grubu
Editör Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan Hakan Mıhcı
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Kemal Vural Tarlan
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit