Elinizdeki kitapta, şehir hastaneleri olgusu çok yönlü olarak değerlendiriliyor. Bu modelin ekonomipolitiği nasıl işliyor, iktisadi ve malî etkileri nedir? Hukuki çerçeve nedir, şehir hastaneleriyle ilgili açılan davalar nasıl bir seyir izliyor? İstihdam koşulları nedir, sağlık çalışanlarını neler bekliyor? Hastaları neler bekliyor; tıbbi gerekliliklerden çok “müşteri memnuniyetini” gözeten sistemin etkileri neler olacak?

“Kamu özel ortaklığı finansman yöntemiyle yurttaşların cebinden küresel sermayeye kaynak aktarılıyor. Bu sistemde, şehrin içinde yer alan kolay ulaşılabilir hastanelerin kapatılması hastalar açısından sağlık hizmetlerine erişim zorluğu getiriyor ve dolayısıyla halkın sağlık hakkının engellenmesine neden olabiliyor.”
Prof. Dr. Raşit Tükel


Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı
Konu: Doğrudan doğruya sağlığımız!
Türkiye’nin sağlık sistemi, uzun süredir, birçok kamu hizmeti alanında olduğu gibi piyasalaştırma yönünde dönüşüyor. Bir kamu-özel ortaklığı modeli olarak devreye giren şehir hastaneleri, bu dönüşümün yeni ve kapsamlı bir aşamasıdır. Elinizdeki kitapta, şehir hastaneleri olgusu çok yönlü olarak değerlendiriliyor. Bu modelin ekonomipolitiği nasıl işliyor, iktisadi ve malî etkileri nedir? Hukuki çerçeve nedir, şehir hastaneleriyle ilgili açılan davalar nasıl bir seyir izliyor? İstihdam koşulları nedir, sağlık çalışanlarını neler bekliyor? Hastaları neler bekliyor; tıbbi gerekliliklerden çok “müşteri memnuniyetini” gözeten sistemin etkileri neler olacak? Kitapta, Ankara, Mersin, Adana, Yozgat, örneklerinde, şehir hastaneleri projesinin ilk elde edilen somut deneyimleri de ele alınıyor. Türkiye’nin sağlık sistemiyle ilgili, ürkütücü bir sağlık taraması…


Eriş Bilaloğlu, Sedat Çal, Uğur Emek, Özgür Erbaş, Bayazıt İlhan, Ali İhsan Ökten, Sabri, Öncü, Kayıhan Pala, Mustafa Sönmez, Çiğdem Toker, Raşit Tükel, Ful Uğurhan, Cavit Işık Yavuz ve Halis Yerlikaya’nın katkılarıyla.

Kitapta yer alan bölümler
Talan Yoluyla Sermaye Birikim Aracı Olarak Kamu-Özel Ortaklığı: Verimsiz ve Pahalı Bir Finansman Modeli T. Sabri Öncü
Kamu-Özel Ortaklığı (KÖO) ve Kamu Hizmetlerinin Metalaştırılması Sedat Çal
Sermaye Birikimi, “Kamu-Özel İşbirliği” ve Şehir Hastaneleri Mustafa Sönmez
Şehir Hastanelerinde Paranın Değeri Yaklaşımı Uğur Emek
Kamu Hastanelerinin Piyasalaştırılması ve Sağlık Alanında Kamu-Özel Ortaklığı Modeli Kayıhan Pala
Sağlık Alanında Kamu-Özel Ortaklığı: Birleşik Krallık Deneyimi Kayıhan Pala
Şehir Hastanesi Yargılamaları Özgür Erbaş
Sağlık Alanında Kamu-Özel Ortaklığı Girişimlerine Karşı TTB Tutumu Eriş Bilaloğlu
Sağlıkta Dönüşümde Son Dönem: Şehir Hastaneleri Raşit Tükel
Şehir Hastanelerinde Çalışanların İstihdam Koşulları ve Özlük Hakları Cavit Işık Yavuz
Bütçeyi Hasta Eden Bir Sağlık Modeli: Şehir Hastaneleri Çiğdem Toker
Orda Bir Hastane Var Uzakta: Mersin Şehir Hastanesi Ful Uğurhan
Adana Şehir Hastanesi: Neler Oldu? Ali İhsan Ökten
Şehir Hastaneleri: Yozgat Deneyimi Halis Yerlikaya
Ankara’da Şehir Hastaneleri: Sağlık Çalışanlarını ve Hastaları Neler Bekliyor? Bayazıt İlhan

1964 yılında Erzincan’da doğdu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ndeki Halk Sağlığı doktorasını 1997 yılında bitirdi. 2000 yılında yardımcı doçent, 2004 yılında doçent ve 2010 yılında profesör unvanı aldı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda çalışmaktadır. Dr. Pala, İstanbul Tabip Odası Dr. Nejad Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları 2004 Yılı Bilimsel Hizmet Ödülü, Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi 2006 Sağlık Ödülü, “Türkiye İçin Nasıl Bir Sağlık Reformu?” adlı çalışmasıyla Milliyet Gazetesi Örsan Öymen Anısına 2006 Yılı İnceleme Ödülü ve 2018 Yılı Türk Toraks Derneği Çevre ve İklim Sorunları Savunuculuk Ödülü sahibidir.

Üst Başlık Türkiye’de Sağlıkta Kamu-Özel Ortaklığı
Kitabın Adı Şehir Hastaneleri
ISBN 9789750524417
Yayın No İletişim - 2641
Dizi Araştırma-İnceleme - 433
Alan Sağlık
Sayfa 328 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 271 gr
Baskı 3. baskı - Ocak 2021 (1. baskı - Haziran 2018)
Derleyen Kayıhan Pala, Türk Tabipleri Birliği Şehir Hastaneleri İzleme Grubu
Editör Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan Hakan Mıhcı
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Kemal Vural Tarlan
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit