Himmet, Fıtrat, Piyasa
AKP Döneminde Sosyal Politika

Himmet, Fıtrat, Piyasa, AKP dönemindeki sosyal politikaları eğitim, sağlık, çalışma ilişkileri, sendikal haklar, sosyal güvenceler, toplumsal cinsiyet, çevre, kentsel dönüşüm konularıyla etraflı biçimde inceleyen bir temel başvuru kitabı.

AKP iktidarı sosyal politika açısından bir dönüşümü temsil ediyor. Küresel kapitalizmin ve neoliberal politikaların dayatmalarının yanında, bu dönüşümü AKP’nin kendi siyasal-ideolojik zihniyet çerçevesi biçimlendiriyor. Neoliberal, neomuhafazakâr ve neopopülist politikalar AKP’nin sosyal politikalarını kuşatıyor. Sosyal politikanın bu zihniyet dünyasının yön verdiği bir iktidar aracı olarak kullanılmasına yol açıyor. Himmet, Fıtrat, Piyasa, AKP dönemindeki sosyal politikaları eğitim, sağlık, çalışma ilişkileri, sendikal haklar, sosyal güvenceler, toplumsal cinsiyet, çevre, kentsel dönüşüm konularıyla etraflı biçimde inceleyen bir temel başvuru kitabı. Üstelik sadece AKP iktidarının anlayış ve uygulamalarına ilişkin eleştirel bir yaklaşım içermiyor. Sosyoekonomik haklar açısından yaşadığımız kayıplara ve toplumda artan eşitsizliklere ilişkin bir duyarlılıktan hareket ederek, hak temelli bir sosyal devlet alternatifine işaret ediyor.

Aziz Çelik, Betül Urhan, Binnur Öktem Ünsal, Gülcan Urhan, Hakan Koçak, Kemal İnal, Kuvvet Lordoğlu, Meryem Koray, Murat Özveri, Osman Öztürk, Örgen Uğurlu, Recep Kapar ve Saniye Dede’nin katkılarıyla...

Kitapta yer alan bölümler
Sunuş: Bir AKP Dönemi Bilançosu: "AKP ve Sosyal Politika!" Aziz Çelik, Meryem Koray
AKP Dönemi: Neo-Liberalizm, Neo-Muhafazakarlık, Neo-Populizm Beşiğinde Sallanan Sosyal Devlet ve Sosyal Politika Meryem Koray
Piyasa ve Muhafazakarlığın Elinde Araçsallaşan Eğitim Kemal İnal
Sağlıkta Neo-Liberal Dönüşüm ve Hak Kayıpları Osman Öztürk
AKP Döneminde İstihdam, İşgücü ve İşsizlik M. Hakan Koçak, Kuvvet Lordoğlu
Ak Parti Döneminde İş Hukukunda Güvencesizliğin Kurumsallaşması Murat Özveri
AKP Döneminde Sendikal Haklar: Sendikasız-Grevsiz Kaynaşmış Bir Kitleyiz! Aziz Çelik
AKP İktidarında Sosyal Sigortalar Recep Kapar
AKP Döneminde Sosyal Yardım Gülcan Urhan, Betül Urhan
2000'li yıllarda Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları: Muhafazakaralığın ve Neo-Liberalizmin Gölgesinde Mi? Saniye Dedeoğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin "Çevresel Hassasiyeti İhya" Etme Politikaları: Yapar Gibi Yıkmak Örgen Uğurlu
AKP Dönemi Kentleşme Politikaları ve Kentsel Dönüşüm Binnur Öktem Ünsal
1963 Rize doğumlu. Haydarpaşa Lisesi ve İstanbul Üniversitesi SBF Kamu yönetimi bölümü mezunu. Yüksek Lisans derecesini 2004 yılında Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden "AB Sosyal Politikası ve Türkiye'nin Uyumu" adlı teziyle aldı. Doktorasını 2009 yılında Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nde "Vesayetten Siyasete Türkiye'de Sendikacılık (1946-1967): Parti-Devlet İlişkileri " adlı teziyle tadmamladı. 1985-2009 yılları arasında Kristal-İş Sendikası'nda araştırma ve eğitim uzmanı olarak çalıştı. Halen Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesidir. Başlıca çalışma alanları emek tarihi, sendikacılık ve çalışma ilişkileri ile sosyal politika olup bu konularda yayımlanmış çok sayıda çalışması vardır. Kitapları: AB Sosyal Politikası - Uyum Sürecinin Uyumsuz Alanı (Kitap Yayınevi, 2006); Paşabahçe 1966-Gelenek Yaratan Grev (Zafer Aydın ile birlikte, Tüstav Yayınları, 2006); Avrupa Birliği ve Türkiye'de Sosyal Diaylog (Meryem Koray ile birlikte, Belediye-İş Yayını, 2007) ve Sina Pamukçu ile Sendikalı Yıllar, (Sosyal Tarih Yayınları, 2010).

İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu. Ege Üniversitesi’nde başlayan akademik yaşamı Dokuz Eylül ve Yıldız Teknik üniversitelerinde sürdü. Çalışmaları arasında sosyal siyaset, küreselleşme ve kadın sorunları başta geliyor. Kurumsal olarak emekli ama öğrenmeye ve işini yapmaya devam ediyor. Teknoloji cahili olsa da insanlık hali ve geleceği dertleri arasında; kitap da bunun sonucu. Kitapla insana, insanlığa ve teknolojik gelişmelere dair tartışmalar yaparken, teknolojik gelişmelerin olası sonuçları ve geleceğin belirsizliği ile ilgili düşünce ve kaygılarını da paylaşıyor. İki çocuğu, iki torunu var. Bir süredir memleketi İzmir’de yaşıyor.

Kitabın Adı Himmet, Fıtrat, Piyasa
Alt Başlık AKP Döneminde Sosyal Politika
ISBN 9789750517563
Yayın No İletişim - 2152
Dizi Araştırma-İnceleme - 358
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 343 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Ağırlık 354 gr
Perakende Satış Fiyatı 250,00 TL
Baskı 2. baskı - Ekim 2017 (1. baskı - Mayıs 2015)
Derleyen Aziz Çelik, Meryem Koray
Editör Ahmet İnsel
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Ahmet Şık
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Emre Bayın
Dizin Birhan Koçak
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset