Kayıhan Pala

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1988’de mezun oldu. Zorunlu hizmetini Rize Muradiye Sağlık Ocağı’nda yerine getirdi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ndeki Halk Sağlığı doktorasını 1997 yılında bitirdi. 2000’de yardımcı doçent, 2004’te doçent ve 2010 yılında profesör unvanı aldı. İngiliz ulusal sağlık sistemini gözlemlemek üzere 1999’da Londra’da, Küba sağlık sistemini gözlemlemek üzere 2006’da Havana’da bulundu; 2009-2014 yılları arasında Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Kentler Ağı’nın “Sağlıkta Eşitsizlikler” ve “Sağlıklı Kent Planlama” alt gruplarında yer aldı. Bursa Tabip Odası Genel Sekreterliği (1994-1998) ve Bursa Tabip Odası Başkanlığı (2010-2014) yaptı. Nilüfer Belediyesi Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Meclis üyesi ve Çankaya Belediyesi Kent ve Sağlık Danışma Kurulu üyesi (2009-2014) olarak görev aldı. İki kez Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde başhekimlik (1998, 2007-2008) yaptı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı (2011-2018, 2020-) ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü (2016-2018) olarak çalıştı. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Yüzün üzerinde bilimsel makalesi ve gazetelerde, dergilerde, dijital platformlarda yayınlanmış çok sayıda yazısı bulunmaktadır. Kayıhan Pala 43 kitapta bölüm yazarıdır, ayrıca Birinci Basamakta Kamu Sağlık Yönetimi El Kitabı ve Türkiye’de Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı: Şehir Hastaneleri (İletişim, 2018) kitaplarının editörüdür.