Fötr Şapkalı Şıh
Cumhuriyet Sekülerleşmesi ve Taşra

Fötr Şapkalı Şıh, devlet-toplum ilişkilerine taşradan bakmanın analitik olanaklarını ortaya koyması bakımından da önemli. Taşrayı tamamen tabî konumda, taşradaki aktörleri tamamen pasif ve güçsüz olarak tasavvur etmenin yanlışlığını gösteriyor. Keza, sekülerleşme bağlamının dışında, genel olarak, popüler gündelik direniş stratejilerine dair değerli bir malzeme sunuyor.

“İktidardan gelen yekpare... ve... sistematik bir dışlama olmadığı gibi, iktidarın kendi değerleriyle örtüşmeyen tüm halk kesimlerine karşı ürettiği politikalarını tam anlamıyla uygulama kudreti bulunmuyordu. Ancak eski rejimden gelen ayrıcalıklarını koruyan ve taşradan uzak yaşamakta olan önde gelen mütedeyyin kişiler de, tıpkı Kemalist iktidar gibi, taşraya baktıklarında halkın kendi yaşam tarzını muhafaza etmeye dönük teşebbüslerini görmez ya da göremez.”

Kitap adını, erken Cumhuriyet döneminde tekkesine “karışılmaması” için şapkayla gezen bir şıhtan alıyor: Fötr Şapkalı Şıh. Bu, o dönemde resmen yasaklı olan dinî pratiklerin, muhtelif taktiklerle pekâlâ sürdürülmüş olduğuna da işaret ediyor.

İlbey C.N. Özdemirci, çalışmasında, Cumhuriyet’in sekülerleşme siyasetinin hem örgütsel yetersizliği bakımından hayata geçirilemediğini; hem de asıl önemlisi, taşrada çeşitli uyarlama, oyalama veya deyim yerindeyse “çalıyı dolanma” taktikleriyle geçiştirildiğini anlatıyor. Özdemirci, erken Cumhuriyet’in sekülerleşme deneyiminin, “Kemalist iktidar” ile “dindar halk kesimleri” arasında, veya “merkez” ile “çevre” arasında uzlaşmaz bir çelişki kalıbıyla anlaşılamayacağı kanısında.

Fötr Şapkalı Şıh, devlet-toplum ilişkilerine taşradan bakmanın analitik olanaklarını ortaya koyması bakımından da önemli. Taşrayı tamamen tabî konumda, taşradaki aktörleri tamamen pasif ve güçsüz olarak tasavvur etmenin yanlışlığını gösteriyor. Keza, sekülerleşme bağlamının dışında, genel olarak, popüler gündelik direniş stratejilerine dair değerli bir malzeme sunuyor.

2005-2009 yıllarında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimi aldı. Ankara Üniversitesi’nde “İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Geçiş Sürecinde Devlet-Sivil Toplum İlişkisi; Türk Ocakları Örneği” başlıklı tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yine aynı üniversitede Siyaset Bilimi Bilim Dalı’nda 2020’de doktora derecesini aldı. Doktora çalışmasını sürdürürken Kanada Montreal’de McGill University’nin Din Çalışmaları Okulu’nda misafir araştırmacı olarak bir akademik yıl geçirdi. 2011 yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Öncelikli akademik ilgi alanları din antropolojisi, siyaset felsefesi, Türk siyasal hayatıdır. Erken Cumhuriyet Dönemi, sekülerleşme-modernleşme, oryantalizm-oksidentalizm konularında çalışmaları ve çeşitli akademik dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Kitabın Adı Fötr Şapkalı Şıh
Alt Başlık Cumhuriyet Sekülerleşmesi ve Taşra
ISBN 9789750534188
Yayın No İletişim - 3241
Dizi Araştırma-İnceleme - 545
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 264 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 182,00 TL
Baskı 1. baskı - Aralık 2022
Yazar İlbey C.N. Özdemirci
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Nebiye Çavuş
Dizin Mehmet Atala
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit