İlbey C.N. Özdemirci

2005-2009 yıllarında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimi aldı. Ankara Üniversitesi’nde “İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Geçiş Sürecinde Devlet-Sivil Toplum İlişkisi; Türk Ocakları Örneği” başlıklı tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yine aynı üniversitede Siyaset Bilimi Bilim Dalı’nda 2020’de doktora derecesini aldı. Doktora çalışmasını sürdürürken Kanada Montreal’de McGill University’nin Din Çalışmaları Okulu’nda misafir araştırmacı olarak bir akademik yıl geçirdi. 2011 yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Öncelikli akademik ilgi alanları din antropolojisi, siyaset felsefesi, Türk siyasal hayatıdır. Erken Cumhuriyet Dönemi, sekülerleşme-modernleşme, oryantalizm-oksidentalizm konularında çalışmaları ve çeşitli akademik dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.