Turan Güneş ve CHP'nin dönüşümü

Turan Güneş ve CHP'nin dönüşümü

YUNUS EMRE

Özet: Bu yazıda Turan Güneş'in CHP'nin 1960-80 döneminde yaşadığı dönüşüme etkisi incelenmektedir. Turan Güneş birçok defa CHP yönetiminde bulunmuş ve 1974 Kıbrıs krizi döneminde kamuoyu tarafından yakından tanınmıştır. Bu çalışmanın temel kaynakları Turan Güneş'in kendi yazıları ve mülakatlardır. Turan Güneş, CHP'nin hangi toplumsal sınıfları temsil ettiğini belirlemiş bir kitle partisi olmasını önermektedir. Bu yeni yol için temel model Batı Avrupa sosyal demokrasisidir. Bu proje hem CHP'nin elit partisi konumunu sürdürmesini savunan geleneksel parti çizgisinden hem de Bülent Ecevit'in popülist söyleminden farklıdır.

Anahtar sözcükler: Cumhuriyet Halk Partisi, Turan Güneş, Bülent Ecevit, sosyal demokrasi, ortanın solu

 

***