Askerler, köylüler ve paramiliter güçler: Türkiye'de köy koruculuğu sistemi

Askerler, köylüler ve paramiliter güçler: Türkiye'de köy koruculuğu sistemi

Evren Balta Paker - İsmet Akça

Özet: Bu makale köy koruculuğu sisteminin merkezî ve yerel devlet ve devlet dışı aktörler arasındaki güç ilişkileri, pratikler, stratejiler üzerinden nasıl işlediğini anlamaya çalışıyor. Bunu yaparken aynı zamanda hem devletin yerel kapasitesini hem de aynı kimlik grubunun içerisindeki ayrışan bağlılıkların nedenlerini tartışmayı amaçlıyor. Koruculuk sisteminin mekânsal ve zamansal işleyişindeki gerilimler ve dönüşümler bize öncelikle devletin kendi içinde homojenlik gösteren yekpare bir bütün değil, bilakis farklı aktörlerin toplumun farklı gruplarıyla girdikleri ilişkiler içerisinde kendi soyut varlığını her gün yeniden üreten bir pratikler bütünü olduğunu göstermektedir. Koruculuk sistemine dâhil olma biçimlerindeki farklılaşma ise etnik kimlik ve siyasal kimlik arasında doğrudan bir örtüşme olmadığını, aynı etnik kimlik grubu içerisinde farklı siyasal kimliklerin temelde yerel toplumsal yapı, güç ilişkileri ve çatışan taraflardan gelen baskı/ödül mekanizmalarının etkisiyle belirlendiğini göstermektedir.

Anahtar sözcükler: iç çatışma, etnik kimlik, paramiliter güçler, koruculuk, Kürtler, Türkiye

 

 

***