İstanbul'da şirketler dünyasının profesyonelleri

İstanbul'da şirketler dünyasının profesyonelleri

YILDIRIM ŞENTÜRK

Özet: Emeğin Kenti İstanbul araştırması kapsamında, istanbul'da farklı işkollarında çalışanların hayatlarını nasıl sürdürdükleri incelenirken, bu kişilerin yaşam ve çalışma koşullarını daha olumlu hale getirebilecek toplumsal ve mekânsal örgülerin neler olabileceği çalışanların kendi deneyimlerinden hareketle araştırıldı. Bu metin, araştırmanın alt-bölümlerden biri olan profesyonellere dair değerlendirmelerimizin kısaltılmış şeklini sunmayı hedefliyor. Metin dört bölümden oluşuyor. Metnin birinci bölümünde, istanbul'da şirketler dünyasının görünen yüzü olan profesyonellere, farklı araştırma ve tartışmalarda nasıl yaklaşıldığı irdeleniyor ve bu bağlamda bizim araştırmamızın yaklaşımı sunuluyor, ikinci bölümde, profesyoneller ile şirketler dünyası arasındaki ilişkiyi iş sektörlerinde gerçekleşen bazı güncel yeniden yapılanma süreçlerine değinerek daha detaylı biçimde irdeliyoruz. Daha sonra ise profesyonellerin şirketler dünyasına karşı geliştirdikleri stratejiler ve mücadele yolları tartışılıyor. Son olarak, profesyonellerin de yeniden üretilmesinde vesile oldukları şirketler dünyasının kâr ve rekabet hedefli pratiklerinin olumsuz toplumsal sonuçları hatırlatılarak profesyoneller ve şirketler dünyası arasındaki ilişkinin birlikte sorgulanması gerektiği vurgulanıyor.

Anahtar sözcükler: istanbul, emek, profesyoneller, şirketler

 

 

***