"Anneliğin" Osmanlı romanında kurgulanışı

"Anneliğin" Osmanlı romanında kurgulanışı

FERYAL SAYGILIGİL

Özet: Bu makalede, Osmanlı'nın ilk ve son dönem romanları arasından Felâtun Bey ve Rakım Efendi, İntibah, Araba Sevdası, Şık, Mai ve Siyah, Sözde Kızlar, Osmanlı romanlarının ideolojik oldukları iddiası üzerinden tipik örnekler olarak seçildi. Sözü geçen romanlarda, kadın karakterlerin yer alışı, "anneler" ve "annelik etme durumu", "anne terbiyesi" ve bu terbiye eksikliğinin sonucunda yaşananların işlenme biçimi tartışıldı.

Anahtar sözcükler: Osmanlı'da romanın kurgulanışı, annelik, terbiye, aile, erkeklik

 

***