Kültürel çoğulculuk perspektifinden kültürel kimliğin siyasal değeri

Kültürel çoğulculuk perspektifinden kültürel kimliğin siyasal değeri

Erol Kuyurtar

Özet: Son bir kaç on yıldan beri, farklı kültürel ve dinsel azınlık grupları, ayırt edici grup kimliklerine kamusal alanda saygı duyulup tanınmasını talep etmektedirler. Bu yazıda, bu kimliklerin kendilerini güvenli bir biçimde yaşayabildikleri kamusal bir alanın oluşturulması gereğini, güvenli kılınmış kültürel -ve dinsel- kimliklerin bireysel esenliğin önemli koşullarından olduğu iddiasına dayandıracağız. Ekonomik, sosyal ve politik koşulların yanı sıra; ilgili bireyler için seçim, anlam ve kimlik bağlamı olarak kültür, bireysel esenliğin önemli koşullarındandır. Dolayısıyla devletin bazı durumlarda ilgili olabilecek kolektif hakları bu gruplar için tanımasını, farklı kültürlerin farklı yaşama biçimlerine saygı göstermenin bir gereği olarak ileri süreceğiz. Fakat öte yandan, kolektif hakların tanınmasının, toplumsal birliğin üzerine inşa edildiği ortak yurttaşlığı zayıflatıp ortadan kaldıracağı iddia edilir. Bu iddiaya karşı olarak, çokkül-türlü toplumlardaki ortak yurttaşlığın kültürel olarak nötr terimlerle inşa edilemeyeceğine, dolayısıyla devletin ilgili toplumun kültürel çeşitliliğini temel kurumlarında onaylaması ve yansıtması gereğine vurgu yapacağız.

Anahtar sözcükler: Kültürel kimlik, çokkültürcülük, kültürel çeşitlilik ve insan hakları, ortakyurttaşlık

 

***