Toplum Kuramı
Tarihsel Bir Bakış

Aydınlanma’nın, insanlar üzerinde bir dizi baskı kuran bir yanılsamalar çağı olarak görülmesi, postmodernizmle birlikte moda haline geldi. Toplum kuramları, büyük anlatılar olmakla eleştirildiler. 18. yüzyıl philosophelarının evrensel bilgi ve özgürlük vaadinin, Aydınlanma projesinin kendi içindeki sınırlama ve ikilemler tarafından yalanlandığı söylendi.

Aydınlanma’nın, insanlar üzerinde bir dizi baskı kuran bir yanılsamalar çağı olarak görülmesi, postmodernizmle birlikte moda haline geldi. Toplum kuramları, büyük anlatılar olmakla eleştirildiler. 18. yüzyıl philosophelarının evrensel bilgi ve özgürlük vaadinin, Aydınlanma projesinin kendi içindeki sınırlama ve ikilemler tarafından yalanlandığı söylendi. Burada gözden kaçan bir husus vardı: Aydınlanma bizzat kendi içinde, önde gelen toplum kuramcılarının neredeyse tamamı tarafından eleştirilmiş, zayıflıklarına dikkat çekilmişti.
İşte, Alex Callinicos’un, kuramlarını oluşturdukları bağlamı yeniden inşa ederek tarihsel bir perspektiften ele aldığı isimler de, Aydınlanma’nın özgürleşme iddiasını, eleştirel yaklaşımı elden bırakmadan taşıyan düşünürler.
Toplum kuramının modern felsefedeki merkezî temalarla, politik ekonominin gelişimiyle ve evrimsel biyolojinin etkinliğiyle bağlarını kuran Callinicos, son iki yüz yıla damgasını vuran pek çok kuramcıyı inceliyor: Montesquieu, Adam Smith ve İskoç Aydınlanması, Hegel, Marx, Tocqueville, Mill, Maistre, Gobineau, Darwin, Spencer, Kautsky, Nietzsche, Durkheim, Weber, Simmel, Freud, Lukács, Gramsci, Heidegger, Keynes, Hayek, Parsons, Frankfurt Okulu, Lévi-Strauss, Althusser, Foucault, Habermas, Bourdieu, Beck ve Giddens.
Callinicos’un kitabını bu tür ‘toplayıcı’ kitaplardan ayıran özellikleri, dönemler yerine sorunlara yoğunlaşması, her düzeydeki okura hitap eden açık ve net anlatımı. Ve Marksist pozisyonu.

1950 yılında Zimbabwe'de doğdu. Doktorasını 1979 yılında Oxford'da tamamladı. 1979-81 yılları arasında Oxford, St. Peter's College'da, Çağdaş Toplum Düşüncesi bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. International Socialism dergisinin yayın kurulunda yer alıyor ve Actuel Marx'ın Britanya temsilcisi. 2000 yılı Eylül'ünde, Prag'da IMF/Dünya Bankası Toplantısı'na karşı düzenlenen zirveye katıldı. J. Bidet ve E. Kouvelakis'in yayına hazırladıkları Dictionnaire Marx Contemporain'e (Press Universitaires de France, paris, 2001) katkıda bulundu ve New Left Review'a çeşitli makaleler yazdı. 1981'den bu yana Univesity of York'ta, Siyaset Bilimi bölümünde öğretim görevlisi. Eserleri; Against post-Modernism: A Marxist Critique; Equality; Anti-Capitalist Manifesto; New Mandarins of American Power: The Bush Administration's Plans for the World; Marxist Theory; Against the Third Way; Trotskyism; Making History: Agency, Structure and Change in Social Theory; Marxism and Philosophy; Theories and Narratives: Reflections On The Philosophy Of History; Revenge of History: Marxism and the East European Revolutions.
Kitabın Adı Toplum Kuramı
Alt Başlık Tarihsel Bir Bakış
Orijinal Adı Social Theory
ISBN 9789750502279
Yayın No İletişim - 983
Dizi Politika - 47
Alan Sosyoloji, Politika/Siyaset
Sayfa 477 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 343 gr
Perakende Satış Fiyatı 327,00 TL
Baskı 9. baskı - Nisan 2022 (1. baskı - Mart 2004)
Yazar Alex Callinicos
Çeviren Yasemin Tezgiden
Editör Asena Günal
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Asude Ekinci
Kapak Suat Aysu
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset