Alex Callinicos

1950 yılında Zimbabwe'de doğdu. Doktorasını 1979 yılında Oxford'da tamamladı. 1979-81 yılları arasında Oxford, St. Peter's College'da, Çağdaş Toplum Düşüncesi bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. International Socialism dergisinin yayın kurulunda yer alıyor ve Actuel Marx'ın Britanya temsilcisi. 2000 yılı Eylül'ünde, Prag'da IMF/Dünya Bankası Toplantısı'na karşı düzenlenen zirveye katıldı. J. Bidet ve E. Kouvelakis'in yayına hazırladıkları Dictionnaire Marx Contemporain'e (Press Universitaires de France, paris, 2001) katkıda bulundu ve New Left Review'a çeşitli makaleler yazdı. 1981'den bu yana Univesity of York'ta, Siyaset Bilimi bölümünde öğretim görevlisi. Eserleri; Against post-Modernism: A Marxist Critique; Equality; Anti-Capitalist Manifesto; New Mandarins of American Power: The Bush Administration's Plans for the World; Marxist Theory; Against the Third Way; Trotskyism; Making History: Agency, Structure and Change in Social Theory; Marxism and Philosophy; Theories and Narratives: Reflections On The Philosophy Of History; Revenge of History: Marxism and the East European Revolutions.