Parlak Yıldızlardık O Zaman
Kültür Çalışmaları - MERAL ÖZBEK'E ARMAĞAN - I

Türkiye’de kültür incelemelerinin gelişmesinde, özellikle popüler kültürün sosyal teorinin “muteber” bir konusu haline gelmesinde öncü rol oynayan Meral Özbek’e armağan olarak hazırlanan bir derleme Parlak Yıldızlardık O Zaman. Sinemadan edebiyata uzanan yazılar, gündelik hayatın içindeki sınıf mücadelelerinin, toplumsal cinsiyet meselelerinin, insan varoluşunun canlı görünümlerini sunuyor.

“Postmodernizm rüzgârının şiddetli esintisinde modernizm zaten sıklıkla eleştirilmekteyken Meral Özbek’in yazdıklarında yeni olan, modernitenin açtığı imkânları da gösterebilmesiydi. Böylelikle modernite havada süzülen, sadece kavramlarla bezenmiş bir mega kavram olmaktan çıkıp, yeniden yere, bizlerin dünyasına inmiş ve daha da önemlisi, ‘Kimin yaşamı?’ (öyle ise ‘Kimin sosyolojisi?’) sorusunu bir kez daha ve kuvvetle gündeme sokmuştu. İngiliz Kültürel Çalışmalar geleneğinden beslenen bu bakış kültürün politik bir mücadele alanı olarak nasıl okunabileceğini gösteriyordu. (…) Meral Özbek, kültürün politikayla ilgisini, hem de diri ve dinamik bir politik kamusal alan olarak nasıl yeniden kurulabileceğini hatırlatır. ”
Tülin Ural

Türkiye’de kültür incelemelerinin gelişmesinde, özellikle popüler kültürün sosyal teorinin “muteber” bir konusu haline gelmesinde öncü rol oynayan Meral Özbek’e armağan olarak hazırlanan bir derleme Parlak Yıldızlardık O Zaman. Sinemadan edebiyata uzanan yazılar, gündelik hayatın içindeki sınıf mücadelelerinin, toplumsal cinsiyet meselelerinin, insan varoluşunun canlı görünümlerini sunuyor.

“Erkeklik Sözleşmesi”ni şarkıcı Bergen’in çilesi üzerinden çözümlemek, sinemadaki öğretmen tiplemelerinin bize anlattığına bakmak, edebiyat ve sinema yapıtlarında belleğin, duyguların renklerini ayırt etmek, kadınlık deneyimlerinin ve imgelerinin seyrini izlemek… geniş ve açık bir okuma ufku sunuyor. Nilgün Abisel, Umut Tümay Arslan, Narin Bağdatlı, Hülya Bulut, Aylin Sayın Gönenç, Sibel Kır, Eser Köker, Feryal Saygılıgil, Seval Şahin, Bahadır Vural, Egemen Yılgür ve Levent Yılmazok’un katkılarıyla.

Kitapta yer alan bölümler
Giriş: Meral Özbek’in Bize Anlattığı Neydi? Tülin Ural
Yeşilçam’a Dönmek: Haşmet’ten Arif’e... Aylin Sayın Gönenç
Eril Homofoni Olarak Kırık Hayatlar Bahadır Vural
Âlem-i Çinçin’de Vukuatsız Bir Yolculuk: “Soba, Pencere Camı ve İki Ekmek İstiyoruz” Egemen Yılgür
Kadın Yaşam Öyküleri: Kız Kardeşinin Yaşamını Okuyarak Yaşamı Birlikte Keşfetmek Eser Köker
Erkeklik Sözleşmesinin Maktûlesi Bir Yıldız: Bergen Feryal Saygılıgil
Ne İçindedir Alan’ın Ne de Büsbütün Dışında: Halide Edip Adıvar’ın Edebiyat Alanı ile Mücadelesi Hülya Bulut
Türkiye Sinemasında Bir Gündelik Hayat Temsili, Rıza: Bu Hayat Hiç Değişmeyecek Levent Yılmazok
Türk Edebiyatında Sosyal Tip Olarak Öğretmen Narin Bağdatlı
Gaye, Emek, Maharet: Esfir İlyiniçna Şub (1894-1959) Nilgün Abisel
Mai ve Siyah’ta Duyular ve Duyumlar Seval Şahin
“Yılan Dolu Suyun Karanlığı”: Leylâ Erbil’in Metinlerinde Yılanlar Sibel Kır
Mütesallitîn: Gelecekler, Melekler ve Paçavralar Umut Tümay Arslan

1972 yılında doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde lisans, aynı üniversiteye bağlı Atatürk Enstitüsü’nde erken Cumhuriyet dönemi romanlarında toplumsal cinsiyet inşasını incelediği tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mart 2008’de Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde, Prof. Meral Özbek danışmanlığında yazdığı “1930-1939 arasında Türkiye’de Adab-ı Muaşeret, Toplumsal Değişme ve Gündelik Hayatın Dönüşümü” adlı tezi savunarak doktor unvanı aldı. Çeşitli üniversitelerde tarih ve sosyoloji alanlarında dersler verdi. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi. Edebiyat sosyolojisi ve edebiyat eleştirisi alanında düşünüp yazıyor. Yeme-içme sosyolojisine ilgi duyuyor. En merak ettiği meseleler zihniyet dünyalarımızda geçmişten bugüne kalan köklü kodların neler olduğu ve nasıl dönüştüğü. Ayrıca on sekiz yaşındaki Çınar’ın ve beş yaşındaki Derin’in annesi.

Lisans öğrenimini sosyoloji alanında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tamamladı. Meral Özbek’in yönettiği “Burjuva Kamusal Alanından Proleter Kamusal Alana” başlıklı tezle 2004’te yüksek lisans, yine Özbek’in danışmanlığındaki “Geç Osmanlı Edebi Alanında Roman” adlı tezle 2017’de doktora derecesini de MSGSÜ’den aldı. Temel çalışma alanları kültür sosyolojisi ve edebiyat sosyolojisidir. Halen İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir.

Kitabın Adı Parlak Yıldızlardık O Zaman
Alt Başlık Kültür Çalışmaları - MERAL ÖZBEK'E ARMAĞAN - I
ISBN 9789750531446
Kapak Derya Ülker, “Uyku Kardeşim”
Yayın No İletişim - 3038
Dizi Araştırma-İnceleme - 497
Alan Sosyoloji, Popüler Kültür, Politika/Siyaset
Sayfa 288 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 30,00 TL
Baskı 1. baskı - Temmuz 2021
Derleyen Tülin Ural, Bahadır Vural
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Resmi Derya Ülker
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Berkay Üzüm
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit