Bahadır Vural

Lisans öğrenimini sosyoloji alanında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tamamladı. Meral Özbek’in yönettiği “Burjuva Kamusal Alanından Proleter Kamusal Alana” başlıklı tezle 2004’te yüksek lisans, yine Özbek’in danışmanlığındaki “Geç Osmanlı Edebi Alanında Roman” adlı tezle 2017’de doktora derecesini de MSGSÜ’den aldı. Temel çalışma alanları kültür sosyolojisi ve edebiyat sosyolojisidir. Halen İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir.