Günebakan Düşlerimiz
Kamusallık, Gündelik Hayat ve Tecrübe Üzerine Yazılar - MERAL ÖZBEK’E ARMAĞAN II

Günebakan Düşlerimiz, kültür, kamusallık ve tecrübe üzerine keskin gözlem ve analizlerden oluşan zengin bir seçki niteliğinde: “Müşterekler” hareketi, feminizm, okul karşıtı kültür gibi muhalif siyasi tecrübeler... Farklı kentsel mekân deneyimleri... Erkeklik krizinin görünümleri... Sosyal medyada linçten “kebaba,” popüler kültür mücadeleleri... Ahmed Midhat Efendi’den bağışlama, dostluk ve aşk bağlamında Arendt-Heidegger ilişkisine, Benjamin’in “deneyim yoksulluğu” mefhumuna, kamusal ve siyasalla ilgili düşüncenin refleksiyonları... Bu entelektüel ilginin gelişmesine kurucu katkılarda bulunan Meral Özbek’e bir armağan.

“Kamusal alan... siyasal mücadelelerin kavga uğrağının berisinde, oluş, eylem ve etkileşim halinde bulunacak eyleyicilerin ortakduyularının, algı kategorilerinin ve yatkınlıklarının türediği; değerlerin sahiciliğinin, ortaklığının, farklılıklarının ve karşıtlıklarının sınandığı hem gerçek hem simgesel bir uzamdır. Bu anlamda kamusal alan, Meral Özbek’in ‘hem toplumsal yaşamın üretim koşullarından kaynaklanan toplumsal ilişkilerin
yapılanma biçimi hem de bu koşul ve ilişkileri tecrübe etme, anlamlandırma ve onlarla baş etme tarzı’ olarak tanımladığı kültürün fiilî varlık ve etki alanıdır. ”
Bahadır Vural

Günebakan Düşlerimiz, kültür, kamusallık ve tecrübe üzerine keskin gözlem ve analizlerden oluşan zengin bir seçki niteliğinde: “Müşterekler” hareketi, feminizm, okul karşıtı kültür gibi muhalif siyasi tecrübeler... Farklı kentsel mekân deneyimleri... Erkeklik krizinin görünümleri... Sosyal medyada linçten “kebaba,” popüler kültür mücadeleleri... Ahmed Midhat Efendi’den bağışlama, dostluk ve aşk bağlamında Arendt-Heidegger ilişkisine, Benjamin’in “deneyim yoksulluğu” mefhumuna, kamusal ve siyasalla ilgili düşüncenin refleksiyonları... Bu entelektüel ilginin gelişmesine kurucu katkılarda bulunan Meral Özbek’e bir armağan.

Tülin Ural ve Bahadır Vural’ın hazırladığı derlemede Leyla Bektaş Ata, Ebru Aykut, Nacide Berber, Fatmagül Berktay, Diler Bulut, Aykut Çelebi, Begüm Özden Fırat, Ceren Lordoğlu, Ebru Mocoş, Burak Onaran ve Alev Özkazanç’ın katkıları yer alıyor.

Kitapta yer alan bölümler
Sunuş: Günebakan Düşler, Ortak Tecrübelerimiz Üzerinde Bir Yaşam Bahadır Vural
Erkeklik Krizi ve Nefret: Incel Devrimi Çağında Feminizm Alev Özkazanç
Müşterekler, Kamusal Alan ve Tecrübe Begüm Özden Fırat
Lincin Sosyal Medya Hali: Aslı Tohumcu Olayı Diler Bulut
İdam Cezası Karşıtı Bir Osmanlı Münevveri: Ahmed Midhat Efendi Ebru Aykut
Arendt-Heidegger İlişkisinin İzdüşümünde Bağışlama, Dostluk ve Aşk Fatmagül Berktay
Kamusal-Özel Alan İkiliğinin Ötesinde Feminist Bilinç Yükseltme Grupları Nacide Berber
“Deneyim Yoksulluğu”: Walter Benjamin’in Düşüncesinde Bir Kavşak Noktası Aykut Çelebi
O Sırada Mutfakta...: Orhan Gencebay Arabeski’nin Yazıldığı Yıllarda Kebap ve Kültür Burak Onaran
1930’lu Yıllarda İstanbul’daki Yeni Evlerde Yaşam Deneyimi Ceren Lordoğlu
Tedrisi Ölüm, Okul Karşıtı Kültür ya da Okul Terkini Sınıfsal Aidiyetler Aracılığı ile Anlamak Ebru Moçoş
“Geçmişin Çeşmesinden Bugünü Dolduran” Kadınlar: Kent Mekânında Deneyim ve Tecrübe Leyla Bektaş Ata

1972 yılında doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde lisans, aynı üniversiteye bağlı Atatürk Enstitüsü’nde erken Cumhuriyet dönemi romanlarında toplumsal cinsiyet inşasını incelediği tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mart 2008’de Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde, Prof. Meral Özbek danışmanlığında yazdığı “1930-1939 arasında Türkiye’de Adab-ı Muaşeret, Toplumsal Değişme ve Gündelik Hayatın Dönüşümü” adlı tezi savunarak doktor unvanı aldı. Çeşitli üniversitelerde tarih ve sosyoloji alanlarında dersler verdi. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi. Edebiyat sosyolojisi ve edebiyat eleştirisi alanında düşünüp yazıyor. Yeme-içme sosyolojisine ilgi duyuyor. En merak ettiği meseleler zihniyet dünyalarımızda geçmişten bugüne kalan köklü kodların neler olduğu ve nasıl dönüştüğü. Ayrıca on sekiz yaşındaki Çınar’ın ve beş yaşındaki Derin’in annesi.

Lisans öğrenimini sosyoloji alanında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tamamladı. Meral Özbek’in yönettiği “Burjuva Kamusal Alanından Proleter Kamusal Alana” başlıklı tezle 2004’te yüksek lisans, yine Özbek’in danışmanlığındaki “Geç Osmanlı Edebi Alanında Roman” adlı tezle 2017’de doktora derecesini de MSGSÜ’den aldı. Temel çalışma alanları kültür sosyolojisi ve edebiyat sosyolojisidir. Halen İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir.

Kitabın Adı Günebakan Düşlerimiz
Alt Başlık Kamusallık, Gündelik Hayat ve Tecrübe Üzerine Yazılar - MERAL ÖZBEK’E ARMAĞAN II
ISBN 9789750531682
Yayın No İletişim - 3061
Dizi Araştırma-İnceleme - 500
Alan Popüler Kültür
Sayfa 312 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 35,00 TL
Baskı 1. baskı - Eylül 2021
Derleyen Tülin Ural, Bahadır Vural
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Resmi Derya Ülker
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit