Diler Bulut

Ankara doğumlu. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden yüksek lisans derecesini aldı. 2023 yılında aynı üniversitede “2000’lerden Günümüze Türkiye’de Kolektif Şiddet Türü Olarak Linç” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Akademik ilgi alanları şiddet, kolektif şiddet, Türkiye’de modernleşme, ceza-adalet sistemi, suç ve suçluluk. Bağımsız araştırmacıdır, sosyolog olarak çalışmaktadır.